Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäylioppilaat ry:n toimintavuosi 2019

keskiviikkona, 05.02.2020

Toimintavuonna 2019 onnistuttiin ansiokkaasti täyttämään vuodelle asetettuja tavoitteita. Suurimpia yksittäisiä panostuksia oli 110-vuotis juhlavuosi, josta haluttiin luoda koko jäsenistöä koskeva tapahtumakokonaisuus.

Helmikuussa järjestettiin paljon matalan kynnyksen vuosijuhlateemaisia tapahtumia, ja 1.3. juhlallisuudet huipentuivat itse vuosijuhlaan, jonka onnistuimme tarjoamaan jäsenistölle opiskelijaystävälliseen hintaan. Muita suurempia tapahtumia olivat perinteiset Hirvi- ja taimijuhlat, fuksisitsit ja Metsätieteiden osaston kevätjuhla, jossa osaston henkilökunta ja opiskelijat tuodaan lähemmäksi toisiaan.

Tärkeänä tavoitteena oli tänä vuonna panostaa erityisesti myös jäsenistön hyvinvointiin. Järjestimme (ja sponsoroimme) erilaisia kulttuuri- ja urheilutapahtumia. Tämän lisäksi urheiluvuorot pyörivät normaaliin tapaan viikoittain, ja toisaalta metsäylioppilaita edusti myös yksittäisissä urheilutapahtumissa, kuten Jukolan viestissä.

Verkostoitumisen ja työelämäyhteistyön suhteen toimimme tänä vuonna aktiivisesti. Keväällä järjestettiin ekskursio Metsäteholle ja syksyllä metsäteollisuusilta yhdessä Metsäteollisuus ry:n kanssa. Lisäksi alakerhomme järjestivät ekskursioita eri metsäalan toimijoiden kanssa. Ulkoasiainvastaavamme oli mukana sekä Metsäpäivien yhteydessä järjestetyn urafoorumin, että Viikin oman työelämätapahtuma ViikkiAreenan järjestämisessä. Kansainvälistä yhteistyötä edistettiin osallistumalla IFSA:n (International Forestry Students Association) toimintaan ja lähettämällä edustajia järjestön tapahtumiin ympäri maailmaa. Tämän lisäksi erityisesti alakerho MyFor järjesti vaihto-opiskelijoiden ja paikallisten opiskelijoiden integroimiseksi tarkoitettua toimintaa.

Viestinnässä panostettiin avoimuuteen. Tapahtumista, työmahdollisuuksista yms. tiedotettiin jäsenistölle ensisijaisesti metsäylioppilaiden sähköpostilistan kautta. Tämän lisäksi hyödynsimme sosiaalisen median kanavia; erityisesti facebookia ja Instagramia, joiden molempien seuraajamäärät kasvoivat tasaisesti vuoden aikana.

Metsämiesten säätiön avulla pystyimme jälleen ylläpitämään niin MYOn, kuin alakerhojen toimintaa kaikessa monipuolisuudessaan. Tuki mahdollisti esimerkiksi vapaa-ajantoiminnan järjestämisen jäsenistölle edullisesti, vuosijuhlien järjestämisen ja jäsenistön edustajien sponsoroimisen edustustehtäviin niin kansainvälisissä, kuin poikkitieteellisissäkin tapahtumissa.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Anna Viitamäki, Metsäylioppilaat ry, anna.viitamaki(a)helsinki.fi, puh. 040 722 0258

Taloudenhoitaja Tiia Kuronen, Metsäylioppilaat ry, tiia.kuronen(a)helsinki.fi, puh. 040 778 8814

http://www.metsaylioppilaat.fi/

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.