Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Opinnäytetyö: Kuolinpesän metsäomaisuus ja sen hyödyntäminen

torstaina, 22.02.2018

Opinnäytetyön tavoitteena oli empiirisesti tutkia kuolinpesiä metsänomistajina ja syitä miksi omistusmuodoksi on jäänyt kuolinpesä. Tarkoituksena oli selvittää, miten kuolinpesien metsänhoito on järjestetty ja onko kuolinpesillä suunnitelmia tulevaisuutta varten. Tutkimuksen kyselylomake lähetettiin postitse valituille kuolinpesille. Kyselylomakkeita lähetettiin 669 kpl 9. ja 16.6.2017 ja niiden viimeinen palautuspäivä oli 21.7.2017. Palautuskuorissa oli postimaksu maksettu ja ne palautettiin Suomen Metsäkeskuksen Mikkelin toimipisteelle. Yhteensä 100 kpl vastauslomakkeita käytettiin tutkimukseen.

Tutkimuksessa selvisi, että melkein puolet tutkimuksen kuolinpesistä ei suunnitellut  omistusmuodon muuttamista ja syynä siihen oli tyytyväisyys nykytilaan, jota ei ole syytä muuttaa. Kuolinpesien metsätiloilla oli tehty myös metsänhoidollisia töitä ja hakkuita, mikä ei anna kuvaa passiivisista kuolinpesistä. Tämä hiukan yllätti, mutta selityksenä voi olla, ettei tutkimukseen saatu valittua oikeasti passiivisia kuolinpesiä, koska Metsäkeskuksen jakelulista ei vastannut täysin tutkimuksen ehtoja. Tutkimuksessa selvisi myös, että jos osakkaat suunnittelivat omistusmuodon muuttamista, niin todennäköisesti tehtäisiin perinnönjako, vaikka pelko metsätilan pirstaloitumisesta oli nähtävissä vastauksissa.

Vaikuttaisi siis siltä, että kuolinpesät eivät ole tietoisia vaihtoehdoista omistusmuodoista. Tähän auttanee ulkopuolinen aktivointi, jotta kuolinpesien osakkaat saisivat tietoa muista omistusmuodoista. Metsämiesten Säätiö tuki opinnäytetyötä eli hanketta, suuri kiitos siitä!

Lisätietoja:

Minttu Junnola, minttu.junnola(at)gmail.com, puh. 050 436 1443

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.