Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Suomen Partiolaisten Partiolainen metsäasiantuntijana -hanke vuonna 2019

perjantaina, 24.01.2020

Suomen Partiolaiset on toteuttanut vuoden 2019 aikana Partiolainen metsäasiantuntija -hanketta. Hankkeen myötä vuosina 2015–2018 Metsämiesten säätiön tuella toteutettu metsäohjelma ja sen esiintuomat teemat on jalkautettu kiinteäksi osaksi partion ikäkausitoimintaa. Hankkeeseen on sisältynyt partio-ohjelman päivitystyötä, koulutuksia ja ohjelmakokonaisuuksia, joiden myötä partiolaiset ovat tutustuneet monipuolisesti metsiin ja metsäalaan.

Metsäohjelmaa on järjestetty kolmella eri piirileirillä, Järvi-Suomen Partiolaisten järjestämällä Ryskeellä 24.–31.7. (2170 osallistujaa), Hämeen Partiopiirin Ilves-leirillä 24.7.–1.8. (noin 5 000 osallistujaa) sekä Lapin Partiolaisten piirileiri Kajahuksella 22.–28.7 (noin 800 osallistujaa). Lisäksi 15–17-vuotiaille suunnatussa Explo-samoajatapahtumassa (1 500 osallistujaa) toteutettiin metsäohjelmaa sisältävä ohjelmapolku. Jokaisen leirin ohjelmassa tutustutettiin osallistujat metsän moninaiseen hyödyntämiseen. Mukana ohjelman tuottamisessa on ollut laaja joukko eri toimijoita, kuten Suomen Metsäyhdistys ry Explolla, HAMK ja John Deere Ilveksellä, tiedekeskus Pilke Kajahuksella, ammattioppilaitos Riveria sekä Ponsse Ryskeellä, sekä WWF jokaisella leirillä.

Aiemmin mainitun partion metsäohjelman sisällöt olivat käytössä jokaisella leirillä ja lisäksi mukana oli uusia elementtejä mm. yhteistyökumppaneiden myötä. Ohjelman toteutustavat vaihtelivat tapahtumakohtaisesti ja metsään tutustuttiin eri aistien avulla, kuunnellen, katsellen, tutkien ja toimien. Osallistujat pääsivät monilla leireillä konkreettisesti tutustumaan metsänhoitoon, kun metsäkoneyritykset sekä oppilaitokset esittelivät metsäkoneita ja partiolaiset harjoittelivat puuston mittaamista muun muassa relaskoopilla. Keskustelu oli myös tiivis osa metsään tutustuttamista, leireillä kuultiin sekä paneelikeskusteluja sekä käytiin yhdessä dialogia metsän merkityksestä ravinnon tarjoajana, paikkana työskennellä sekä mahdollisuutena rauhoittua ja purkaa stressiä. Esimerkiksi Suomen Partiolaisten Johtajatulet-tapahtumassa (yli 3 000 osallistujaa) järjestettiin Vastuullinen johtaminen metsäalalla -paneelikeskustelu sekä useita muita metsiin ja metsäalaan liittyviä työpajoja.

Tapahtumissa järjestetyn ohjelman lisäksi hankkeen puitteissa on päivitetty luotsien ohjeita metsäkasvatukseen liittyen. Partiossa luotsi toimii eri ikäkausien ryhmänjohtajien tukena heidän tehtävässään sekä asiantuntijana partio-ohjelman suhteen. Luotsien rooli metsäohjelman jatkuvuudessa on näin ollen varsin suuri. Luotsien ohjeisiin liitettiin muun muassa eri metsäalan yhdistysten ja viranomaisten yhteystietoja, jotta partiojohtajat voivat kutsua metsäammattilaisia partiolaisten kokoontumisiin ja tapahtumiin.

Hankkeen aikana metsäalasta elinkeinona viestittiin muun muassa Suomen Partiolaisten sekä piirileirien sosiaalisen median kanavissa sekä Suomen Partiolaisten Koitos-YouTube-sarjassa. Hanke on ollut osa myös Suomen Partiolaisten Erasmus+-rahoituksella toteutettua yhteiskuntasuhde-trainee –koulutusta. Koulutuksessa noin 30 15–25-vuotiasta nuorta on oppinut ja saanut keinoja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tavannut muun muassa kansanedustajia sekä muita poliittisia päättäjiä. Koulutuksessa osallistujille esiteltiin myös metsäpolitiikkaa, annettiin keinoja metsäpolitiikkaan vaikuttamiseen paikallisella ja alueellisella tasolla ja aiheesta keskusteltiin päättäjien kanssa.

Hankerahalla toteutettu metsäohjelma on ollut suosittua ja saanut positiivista palautetta, mikä osoittaa, että ohjelma on ollut pidettyä ja laadukasta. Hanke on toiminut hyvänä jatkona partion aiemmalle metsäohjelmalle ja sen myötä yhä useampi partiolainen on tutustunut metsäalaan, metsiin ja metsien moninaisiin mahdollisuuksiin. Partiolainen metsäasiantuntijana -hankkeen myötä Partion metsäohjelmassa tuotettuja sisältöjä on voitu hyödyntää laajasti ja pitkäjänteisesti partiossa.

Lisätietoja:

lippukuntatyön päällikkö Petra Valkonen, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry, petra.valkonen(a)partio.fi,
puh. 040 718 5721

talousjohtaja Panu Räsänen, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry, panu.rasanen(a)partio.fi, puh.
0503055343

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.