Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Harjoittelu Englannissa

keskiviikkona, 02.09.2015

Suoritin metsätalousinsinöörin tutkintoon kuuluvan harjoittelun Forestry Commissionissa Colefordissa kesällä 2015. Forestry Commission vastaa kaikista valtion omistamista metsistä koko Yhdistyneiden Kuningaskuntien alueella. Heidän toimipisteensä sijaitsi Forest of Deanin alueella, joka on Englannin suurin yhtenäinen metsäalue, jonka ympärillä asuu noin miljoona ihmistä.

Harjoittelun ohjaajana toimi David Sykes, jonka vastuualueeseen kuului Forest of Deanin itäinen puoli. Minut otettiin todella hyvin vastaan ja ihmiset Englannissa olivat ystävällisiä ja avuliaita. Metsäalan toimijat Englannissa olivat erittäin kiinnostuneita suomalaisesta metsänhoidosta, ja he arvostivat minun näkemyksiäni, koska Englantiin verrattuna Suomi on edelläkävijä metsätaloudessa.

Harjoittelun aikana pääsin toimimaan lähes kaikissa erilaisissa tehtävissä, mitä Forestry Commissionilla on tarjota. Harjoittelun vaihtelevuus piti motivaation ja mielenkiinnon yllä koko harjoittelun ajan, eikä minulle syntynyt sellaista tunnetta että olisin vain ilmainen harjoittelija Forestry Commissionille. Aluksi sain yksinkertaisempia työtehtäviä, kuten taimikon inventointia ja harvennustarpeen määrittämistä. Kartat ja mittausmenetelmät ovat hieman erilaisia Englannissa, joten alussa meni hetki tottua englantilaisiin menetelmiin.

Minulla oli käytössä työnantajan tarjoama auto, joka mahdollisti itsenäisen työskentelyn. Perehdytyksen jälkeen toimin päivittäin itsenäisesti, jonka ansiosta opin paljon uusia asioita, koska jouduin itse löytämään ratkaisuja erilaisiin ongelmatilanteisiin. Sain sovellettua aikaisemmin oppimia menetelmiä työssäni Englannissa, koska paikalliset metsätoimijat olivat kiinnostuneita ja kyselivät minulta paljon.

Kun kielitaito ja ammattiosaaminen karttui, loppuajasta pääsin tekemään vaativampia työtehtäviä, kuten metsäsuunnitelmia. Pääsin myös tapaamaan urakoitsijoita ja toimin heidän valvojinaan harvennuskohteilla. Harjoittelu oli tämän ansiosta todella antoisa kokemus, sillä näin kaikki puuntuotannon eri vaiheet. Sain tehdä metsäsuunnitelman meille tutulle kohteelle, jossa olin aikaisemmin käynyt toteamassa harvennustarpeen. Suunnittelin mm. metsäkoneen ajourat, varastopaikan sijainnin, logistiikkajärjestelyt ja järjestin paikalle sopivan urakoitsijan.

Tämän jälkeen toimin valvojina työmaalla, ja katsoin että urakoitsijat kaatavat oikeita puita vahingoittamatta pystyyn jäävää metsää. Englannissa metsäkoneet ovat vanhempia kuin Suomessa, joten niiden mittajärjestelmät ovat erilaisia, tai niitä ei ole ollenkaan, joten suoritin mittaukset manuaalisesti. Jouduin tekemään tarkastuskuvioita metsään, koska on valitettavan yleistä että urakoitsijat varastavat valtion metsistä puita kaatamalla niitä harvennusten yhteydessä liikaa.

Tutustuin myös puiden jatkojalostukseen paikallisella sahalla. Pääsin näkemään Forestry Commissionin Wild Life Rangereiden toimintaa, joiden työtehtäviin kuuluu esimerkiksi uhanalaisten lajien suojelemiskohteiden määrittämistä. Englannissa metsästyskulttuuri on erilainen kuin Suomessa, eikä se ole erityisen yleinen harrastus. Näin ollen villisiat ja kauriit aiheuttavat metsätuhoja ja liikenneonnettomuuksia, joten Wild Life Rangereiden työhön kuuluu myös niiden metsästys.

Olin todella tyytyväisiä harjoitteluun Englannissa, ja uskon että siitä on minulle hyötyä tulevaisuudessa työtehtävissäni Suomessa. Opin paljon englantilaisista metsistä, puulajeista ja metsänhoidosta, mutta myös kielestä, ihmisistä ja kulttuurista.

Lisätietoja:

Opiskelija Antti Vuorela, Karelia AMK, antti.vuorela(at)edu.karelia.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.