Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Juurikääpänäytteiden valmistaminen hajuerottelukoiran koulutuksessa

maanantaina, 30.03.2015

Opinnäytetyöni koski juurikäävän esiintymisen ja levinneisyyden kartoittamista hajuerottelukoiran avulla. Työn tärkein tulos oli juurikääpänäytteiden valmistaminen hajuerottelukoiran koulutuksessa käytettävälle testiradalle. Juurikääpänäytteitä tehtiin aluksi kuusikiekoista, joissa juurikäävän esiintyminen oli tutkittu. Tunnetuista näytteistä sahattiin 101 kappaletta 5cmx5cm kappaleita. Näytteet laitettiin steriloituihin, suljettaviin näytepurkkeihin ja asetettiin olosuhdehuoneeseen kasvamaan. Tuloksena 72 purkkia kasvatti ei-toivottua hometta ja poistettiin tutkimuksesta. Jäljellä oleviin 29 näytteeseen siveltiin juurikääpäsuspensiota, mutta tuloksen katsottiin olevan niin epätarkka että näytteitä ei otettu tutkimukseen.

Tutkimuksessa päätettiin käyttää agarmaljoilla kasvatettua juurikäävän kuromaitiöitä. Viljelyt tehtiin Metlan (nykyinen Luonnonvarakeskus) laboratoriossa käyttäen steriilejä laboratoriomenetelmiä. Viljelymaljojen annettiin kasvaa steriilissä huoneessa noin kuukauden ajan. Viljelymaljoista otettiin aluksi pieniä kappaleita lasipurkkiin koulutusta varten, myöhemmin kokonainen kiekko. Käytetty kiekko tuhottiin harjoituskerran päätteeksi, jokaisessa harjoitteessa oli uusi kiekko kontaminoitumisen välttämiseksi.

Koiran koulutuksessa käytettiin häiriöhajuina puhdasta agarmaljaa, lasipurkkia sekä maljoja käsitelleen henkilön kertakäyttöhanskoja. Kahden kuukauden koulutuksella koira ilmaisi testiradalla häiriöhajujen joukosta oikean näytteen. Opinnäytetyön rajaaman ajan puitteissa koiran koulutusta ei ehditty viedä sokkotestivaiheeseen, mutta yhteystyötaho Länsirannikon koulutusyhtymä Oy WinNovan koulutetut hajukoirakot ovat valmiita viemään tutkimusta eteenpäin.

Metsämiesten Säätiön apurahalla hankittiin tarvittavat materiaalit hajuerotteluradan valmistamiseen sekä apuvälineitä koulutuksen videoimiseen. Apurahalla oli merkittävä vaikutus opinnäytetyön valmistumiseen.

Lisätietoja:

Varttunut tutkija Seppo Nevalainen, Luonnonvarakeskus, seppo.nevalainen(at)luke.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.