Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Laserkeilauksesta lisätietoa korjuuvaurioille alttiiden kohteiden tunnistamiseen

perjantaina, 05.02.2016

Leutojen talvien ja lisääntyneiden hakkuumahdollisuuksien myötä entistä suurempi osa metsäteollisuuden puunkorjuusta tehdään sulan maan aikana, jolloin raskas maastoliikenne aiheuttaa metsämaan painumista. Syvät painumat pienentävät maaperän huokoisuutta, mikä heikentää veden ja ravinteiden kiertoa metsäekosysteemissä jopa vuosisatojen ajan.

Vaurioiden välttämiseksi luotettava ennakkotieto maaperän kantavuudesta olisi tärkeä työväline sekä metsäteollisuuden puunhankinnan suunnitteluun että korjuuyrittäjien työhön. Helsingin yliopiston tutkimushankkeessa selvitettiin avoimista paikkatietoaineistoista louhitun tiedon hyödyllisyyttä korjuuvaurioille alttiiden kohteiden tunnistamisessa.

Syksyllä 2015 kartoitettiin 19 Uudellamaalla sijainneesta leimikosta yhteensä 13 km ajouria, jotka luokiteltiin ajourapainuman syvyyden perusteella vaurioitumattomiksi (79 %), vaurioituneiksi (20 %) ja potentiaalisiksi vaurioiksi (1 %). Tutkimuksessa analysoitiin logistista regressiomallia käyttäen, pystytäänkö maaperän kantavuuteen vaikuttavia tekijöitä selittämään paikkatietoaineistoista laskettujen tietojen avulla.

Erityisesti laserkeilauksella tuotetusta maaston korkeusmallista havaittiin olevan hyötyä veden kertymiselle alttiiden alueiden tunnistamisessa. Analyysin tulokset ja johtopäätökset tullaan julkaisemaan vertaisarvioidussa metsäalan tieteellisessä julkaisussa.

Lisätietoja:

Geoinformatiikan professori Markus Holopainen, Helsingin yliopisto, markus.holopainen(at)helsinki.fi

Metsätieteiden jatko-opiskelija Mikko Niemi, Helsingin yliopisto, mikko.t.niemi(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.