Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsätoimijat tuntevat metsäsuhteen

maanantaina, 10.02.2020

Metsämiesten Säätiön rahoittama Suomen Metsämuseo Luston kolmevuotinen Metsäsuhteita – Kehittämis- ja viestintähanke 2017-2019 on tehnyt metsäsuhde-käsitettä laajasti tunnetuksi ja lisännyt ymmärrystä erilaisista metsäsuhteista suomalaisessa yhteiskunnassa. Metsätoimijat tuntevat käsitteen jo melko hyvin ja käsite on vakiintumassa olennaiseksi osaksi metsiin liittyvää keskustelua. Metsäkulttuurinen näkökulma ja metsäsuhdeajattelu on nostettu esiin kansallisen metsästrategian päivityksessä (2019) ja sen metsäkulttuuriohjelmassa.

Metsäsuhde on tunnistettu kansallisella tasolla aineettomaksi kulttuuriperinnöksi. Luston aloitteesta suomalainen metsäsuhde hyväksyttiin vuonna 2017 ensimmäisten kohteiden joukossa Unescon elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Laajempaan tietoisuuteen metsäsuhdetta vei vuonna 2019 Ylen Suomi on metsäläinen -ohjelmasarja, jonka taustalla ja kuvauksissa Luston metsäsuhdeajattelu ja -asiantuntemus näkyivät vahvasti. Lisäksi Lusto kannusti kansalaisia metsäsuhteidensa tunnistamiseen ja tallentamiseen metsie-kuvakeruulla, jossa kuka tahansa sai lähettää metsäselfiensä Luston kokoelmiin.

Metsäsuhteita-hankkeessa luotu metsäsuhdeajattelu on ollut Luston museokonseptin uudistamisen lähtökohta. Luston vuonna 2018 käyttöönottamassa uudessa strategiassa museon tehtäväksi määriteltiin metsäsuhteiden vahvistaminen Suomessa. Lusto on kehittänyt uusia metsäsuhteeseen pohjautuvia museopalveluita, kuten Metsäsuhdeklinikan. Metsäsuhdeklinikka on ollut mukana useissa erilaisissa tapahtumissa, joiden kautta metsäsuhdeajattelu on tavoittanut monenlaisia yhteisöjä ja ryhmiä, myös kansainvälisiä. Osana Metsäsuhteita-hanketta Lusto myös käynnisti metsäsuhdeajatteluun pohjautuvan ydinnäyttelyuudistuksen suunnittelun. Suomen kulttuurirahasto myönsi Museovisio-rahoituksen joulukuussa 2019 uudistuksen toteuttamiselle.

Metsäsuhteita-hankkeessa on edistetty aktiivisesti metsäsuhteisiin liittyvää tutkimusta. Metsäsuhteeseen kohdistuu tutkimuskentällä enenevässä määrin kiinnostusta ja useita metsäsuhteeseen linkittyviä tutkimushankkeita on parhaillaan käynnistymässä ja käynnissä.

Metsäkulttuurin valtakunnallisena vastuumuseona Lusto vahvistaa suhteita metsään ja metsäkulttuurin yhteiskunnallista vaikuttavuutta Suomessa. Suomalainen metsäsuhde, sen vahvistaminen, metsäsuhdeajattelun kehittäminen ja metsäsuhteisiin liittyvien tietovarantojen kerääminen sekä tutkimustiedon tuottaminen ovat Luston toiminnassa keskeisiä.

Lisätietoja:

vastaava metsäkulttuuriasiantuntija Reetta Karhunkorva, Lusto - Suomen Metsämuseo,
reetta.karhunkorva(a)lusto.fi, puh. 050 3289644

kehittämisjohtaja Leena Paaskoski, Lusto - Suomen Metsämuseo, leena.paaskoski(a)lusto.fi, puh. 0503669552

www.metsäsuhteita.fi

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.