Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Pro gradu tutkielma: METSO-hyvinvointipoluista lisäarvoa matkailuyrittäjien metsätalousmaille

tiistaina, 08.01.2019

Tutkielman teossa haastateltiin 17/22 matkailuyrittäjää, joiden kokonaan tai osittain omistamille maille on tehty METSO-hyvinvointipolku.

Hyvinvointipolku on 1-2,5 km mittainen polku, jonka varrella on tehtäviä liittyen metsän aistimiseen. Näin polulla kulkija voi havahtua metsän tuottamaan hyvään oloon ja terveysvaikutuksiin. 

METSO-hyvinvointipolkukonsepti mahdollistaa metsätalousmaiden hyödyntämisen virkistyskäyttöön ja tuo tietoisuutta metsien terveysvaikutuksista. Tutkielmassa haastateltavien kokemukset hankkeeseen osallistumisesta sekä polun vaikutuksista matkailuun, asiakkaiden hyvinvointiin ja tietoisuuteen metsähyvinvoinnista, on vielä yhteenvetoa vaille valmis pro gradu työ.

Metsämiesten Säätiön tuki mahdollisti gradutyön tekemisen.

Lisätietoja:

MMK Maria Talvitie, maria.talvitie(at)gmail.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.