Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Pro gradu: Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen markkinoinnissa ja myynnissä

tiistaina, 04.09.2018

Progradun tarkoituksena oli tutkia virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä markkinoinnissa ja myynnissä. Teknologian kehittyminen on tuonut virtuaalitodellisuuden myös yritysten käyttöön. Virtuaaliteknologiat alkavat nyt lunastaa niille asetettuja odotuksia. Kasvava määrä yrityksiä on alkanut hyödyntää näitä teknologioita myynti- ja markkinointitarkoituksissa. Virtuaalitodellisuutta on tutkittu paljon, mutta akateemista tutkimusta ei ole toteutettu sen käytöstä markkinoinnin ja myynnin kosketuspinnoissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, missä myynnin ja markkinoinnin eri vaiheissa virtuaaliteknologiat toimisivat tehokkaimmin.

Tulokset paljastivat, että virtuaaliteknologia toimii parhaiten asiakkaiden huomion herättämisessä sekä kaupan solmimisessa. Asenne VR teknologiaa kohtaan olivat kaikilla ryhmillä myönteinen, mutta yritysten ja ohjelmistokehittäjien mielipiteet olivat selvästi ylioptimistisia, verrattuna asiakkaisiin.

Virtuaaliteknologia oli yleisesti parhaiten mielletty teknologia myynnin ja markkinoinnin eri kosketuspinnoissa. Yritykset ja ohjelmistokehittäjät eivät olleet samaa mieltä lisätyn ja sekoitetun todellisuuden käytöstä. Tavoitteet virtuaaliteknologioiden käyttämisessä jakautuivat markkinointisuppilon alku- ja loppupäähän sekä brändäykseen.

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena ja se käsittää kaksi osaa. Ensimmäinen osa käsittelee virtuaaliteknologiaa ja kolmea sidosryhmää: Yritykset, jotka haluavat käyttää VR teknologiaa myynnissä ja markkinoinnissa, ohjelmistokehittäjät, jotka kehittävät ohjelmistoja VR alustoille ja asiakkaita. Toinen osa käsittelee yrityksiä ja ohjelmistokehittäjiä, jotka vastasivat virtuaali-, lisättyä- ja sekoitettuatodellisuutta käsitteleviin myynnin ja markkinoinnin kysymyksiin. Tutkimuksen viitekehyksenä toimi markkinointi ja myynti suppilo, joka käsittää kahdeksan erilaista kosketuspintaa. Viimeisenä osana tutkittiin sidosryhmien tavoitteita käyttää virtuaaliteknologioita markkinoinnissa ja myynnissä.

Säätiön apu tutkimusta tehdessä oli erittäin tarpeellinen. Säätiön rahoituksen avulla oli mahdollista keskittyä tutkimuksen tulosten analysoimiseen täysipäiväisesti.

Lisätietoja:

Metsätieteiden kandidaatti Roope Riihikoski, Helsingin yliopisto, kalle.riihikoski(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.