Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Puhetta puusta: Moduulirakentaminen uudistaa rakentamisen

perjantaina, 17.01.2020

Kuuntele podcast: Kuhmossa toimiva Elementti Sampo on massiivipuisia tilaelementtejä valmistava yritys, jonka päätuote on 4-8 -kerroksiset puukerrostalot. Tänä vuonna yhtiö arvioi valmistavansa noin 250 kerrostaloasuntoa ja ensi vuonna 400. Elementti Sammon elementtien valmistus perustuu Kuhmossa CLT-massiivipuulevyjen valmistuksen aloittaneen Crosslam Oy:n tuotantoon. Paikallisten yrittäjien omistama yritys valmistaa asennusvalmiita, täysin sisustettuja ja varusteltuja massiivipuisia moduuleita rakentamisen tarpeisiin. Yhtiön pääasiakasryhmänä myynti- ja kehitysjohtaja Sauli Ylinen pitää kunnallisia ja yhteiskunnallisia toimijoita, jotka haluavat rakentaa omalle asiakaskunnalleen hyviä, ympäristöystävällisiä, energiatehokkaita ja laadukkaita asuntoja.

Asennusvalmiita puurakenteisia moduuleita tehdashallista

Elementti Sammon myynti- ja kehitysjohtaja Sauli Ylinen esittelee yhtiön kolmen toimintavuoden vahvasti kasvavia tuotantomääriä ja teollisen puurakentamisen tehokkuutta. – CLT-massiivipuulevy mahdollistaa tehdashallissa tilaelementtien rakentamisen ja isojen kokonaisuuksien valmistamisen. Laatujärjestelmämme tuottaa jokaisesta elementistä satakunta valokuvaa, joilla pystytään todentamaan kaikki työvaiheet ja turvaamaan rakentamisen laatu. Asiakas hyötyy laadun ohella teollisen rakentamisen nopeammasta tuotannosta verrattuna perinteiseen rakentamiseen.

- Tehtaalle tulee varusteltavaksi CLT-massiivipuulevy, jossa on ikkuna- ja oviaukot sekä LVI-asennusviennit paikoillaan. Meidän tavoitteemme on, että meiltä lähtee asiakkaalle täysin valmiiksi varusteltu moduuli. Siinä on sähköt, ilmanvaihto ja lattialämmitys asennettuina sekä parketit ja listat paikoillaan ja seinät maalattuina. Asunnon sisäpuolella ei työmaalla tarvitse tehdä muuta kuin tekniikan kytkentätyöt.

Nopeus tuo kustannustehokkuutta

Suurimmassa osassa kohteista pääsuunnittelusta vastaa Ylisen mukaan asiakas ja tilaaja. – Me olemme läheisessä yhteistyössä jokaisessa projektissa tilaajan ja pääurakoitsijan kanssa. Tuomme oman osaamisemme ja näkemyksemme hankkeeseen. Tässä kolmikannassa me olemme tuoteosatoimittaja, tilaajaa määrittelee tilatarpeet ja urakoitsija työmaan vaatimukset.

- Jos asiakas haluaa toteuttaa jonkun kerrostalokohteen puuhankkeena, teemme selvityksen, miten moduuliratkaisu voisi haluttuun kohteeseen taipua. Esiselvityksen pohjalta voimme tehdä tarjouksen ja esisuunnitteluvaiheen sopimuksen, jossa me vedämme ja ohjaamme suunnitteluryhmää. Näin päästään lopulliseen hankearvioon, hintaan ja päätökseen hankkeen mahdollisesta toteuttamisesta ja varsinaisen suunnittelun käynnistämisestä.

Ylisen mukaan puukerrostalohanke voidaan toteuttaa kuudessa-seitsemässä kuukaudessa perustustöiden aloittamisesta luovutuksen. – Teollinen esivalmistus mahdollistaa nopeuden, mikä taas tuo kustannustehokkuutta. Esimerkiksi Rovaniemelle valmistuneen, pieniä asuntoja sisältävän 8-kerroksisen DAS-opiskelijatalon hinnaksi muodostui 3200 euroa asuinneliöltä eli täysin ARA-hinnoittelun puitteissa. Tuote ja toimintamalli on kaikkialla sama.

- Suurin osa rakentamisen töitä siirtyy moduulirakentamisessa tehdashalliin, mikä poistaa rakentamisen sää- ja kosteusriskit. Perustusten päälle rakennetaan katto, mikä nousee paikalla asennettavilla moduuleilla kerros kerrokselta. Lopuksi pinnoitetaan käytävät, viimeistellään julkisivut ja katto sekä kytketään tekniikka päälle. Talo on valmis.

Ympäristöystävällisyys puurakentamisen bonus

Pääosa Kuhmossa sijaitsevan tehtaan materiaalitoimittajista ja alihankkijoista on kainuulaisia, paikkakunnan yrityksiä. Samalla teollisuusalueella sijaitsevat sahatavaran toimittaja Kuhmo Oy:n saha, CLT-massiivipuulevyjen valmistaja Crosslam Oy, ikkunatehdas, höylätavaran toimittaja, puuhöyläämö ja hirsipuutehdas Timber Frame.

- Säästämme lähellä olevien hankkijoiden toimituksissa sekä kustannuksia että ympäristöä. Tällä hetkellä asiakaskentässä sekä energiatehokkuus ja vähähiilinen rakentaminen ovat kasvavia trendejä, joihin pitää pystyä vastaamaan. Politiikkatoimet ohjaavat kehitystä samaan suuntaan. Ympäristötehokas tuote on arvokas plussa, mutta normaalin rakentamisen ehdot pitää täyttyä. Ympäristöystävällisyydellä ei saa muita asioita anteeksi.

Julkinen sektori kuten kunnat ovat olleet aktiivisia puurakentamisen edistäjiä. On arvioitu, että jopa neljännes uusista päiväkodeista ja kouluista on puurakenteisia. - Julkisessa rakentamisessa on poliittinen mandaatti viedä asioita eteenpäin. Koska puurakentaminen ei saa subventiota, meidän täytyy pärjää hintakilpailussa ja tarjota hyviä ratkaisuja. Sinänsä hiilijalanjälki ei ole toistaiseksi ollut yhdenkään tarjouspyynnön kriteerinä.

- Olisi hyvä, että pelkän kulutuspuolta mittaavan hiilijalanjäljen mittaamisen lisäksi arvioitaisiin myös hiilikädenjälkeä. Puurakentamisen vahvuus on ehdottomasti hiilen varastoituminen rakenteeseen ja se tulisi ottaa myös huomioon rakentamisen hiilitaseessa. Onhan se ainutlaatuista, että omassa työssään pystyy tekemään ilmastotekoja. Nämä ovat puurakentamisessa kaupan päälle tulevia yhteiskunnallisesti vaikuttavia tekijöitä.

Ylinen toivoo tieteellistä tutkimusta myös puurakennusten terveysvaikutuksista, akustiikasta ja käyttäjäkokemuksista. - Tieto lisää tietoa ja madaltaa kynnystä tehdä asioita, on tutkimuksen tulos suuntaan tai toiseen. Kun on tieteellistä näyttöä esimerkiksi puun terveysvaikutuksista, sitä voidaan käyttää markkinoinnissa. Käyttäjäkokemukset puutaloista ovat erittäin positiivisia. Esimerkiksi akustisesti puu luo pehmeän äänimaailman ja leikkaa pois korkeat äänet, mitä ei esimerkiksi säädöksissä oteta lainkaan huomioon.

Puurakentaminen osaksi rakentamisen valtavirtaa

Tekniikan kandidaatiksi opiskellut Ylinen on ollut alusta alkaen suunnittelemassa ja perustamassa Elementti Sampo Oy:n tuotantoa ja toimintaa. - Meillä oli tyhjä tontti ja visio siitä, että pitää pystyä tuottamaan pidemmälle varusteltuja CLT-massiivipuisia elementtejä ja tuomaan teollista tehokkuutta puurakentamiseen.

- Puualaa vaivaa se, että ollaan liian puufokusoituneita, vaikka koko rakentamisen prosessista vain murto-osa liittyy materiaaliin. Rakentamisen yleiset lainalaisuudet ja kustannukset koskevat myös puurakentamista. Puualalle haluavien kannattaa hankkia hyvä osaaminen rakentamisesta ja ymmärtää, ettei yritetä keksiä rakentamista uudestaan, vaan laajentaa rakentamisen osaaminen ja tietotaito myös puurakentamiseen.

Ylinen muistuttaa, että parhaat puurakennesuunnittelijat osaavat kaikki materiaalit ja pystyvät yhdistelemään ja hyödyntämään kaikkien materiaalien ja rakennetyyppien ominaisuuksia sekä löytämään aidosti toimivia kokonaisuuksia. - En usko yhden asian osaamiseen, vaikka esimerkiksi puurakenteen mitoitus toimii eri tavoin kuin muilla materiaaleilla. Rakentaminen on erittäin kompleksista nimenomaan prosessin osalta, kun on kymmeniä eri toimijoita ja sidosryhmiä pienissäkin hankkeissa mukana. Kaikkien eri intressien ymmärtäminen ja yhteensovittaminen, projektin, aikataulun ja kustannusten hallinta ovat haasteita, joiden hallinnassa teollinen puurakentaminen on hyvä työkalu.

Tavoitteena tehokkain tilaelementtien valmistaja

Yhteiskunnan merkitys teollisen toiminnan käynnistämisessä korkean työttömyyden alueella Kainuussa oli Ylisen mukaan suuri. - Tällä hetkellä meillä on käynnissä seitsemäs kurssi työntekijöiden kouluttamiseen. ELY-keskus järjestää erittäin hyviä aikuiskoulutuskursseja, missä ammattimaisten kouluttajien johdolla käydään teoriaopinnot, käytännön harjoittelut ja työhön ohjaaminen. Emme olisi ikinä pysyneet itse tällaista koulutusta viemään läpi töiden ohella. Tähän elementtituotantoon räätälöity koulutuskokonaisuus on erittäin hieno ja hyvä palvelu yhteiskunnalta.

- Täällä kohtaa vahvan asenteen yhdessä tekemiseen ja haasteiden voittamiseen. Kaikki haluavat kehittää tuotantoa mikä tekee tästä helpon ympäristön toimia. Teemme täysin uutta tuotetta ja olemme edelläkävijöitä lämpimissä sisätiloissa tapahtuvassa teollisessa puurakentamisessa Suomessa.

Ylisen mukaan yhtiössä tutkitaan erilaisia strategisia kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. - Haemme tietysti koko ajan moduulituotantoon lisää tehokkuutta, puntaroimme asemaamme puurakentamisen arvoketjussa ja kapasiteetin kasvattamista. Mutta haluamme olla tulevaisuudessa Suomen, Pohjoismaiden ja miksei koko Euroopan tehokkain tilaelementtien valmistaja.

- Puurakentaminen voi parhaimmillaan uudistaa rakentamisen perinteisiä käytänteitä. Puu sopii kevyenä materiaalina hyvin teolliseen rakentamiseen, mikä tuo rakentamiseen nopeutta ja uudistaa sen työmaakäytäntöjä. Voimme tehdä tehokkaasti isoja kokonaisuuksia 50 neliömetrin suuruisista asennusvalmiiksi varustelluista laadukkaista moduuleista.

Markku Laukkanen ja Mikko Viljakainen

Lisätietoja:

Markku Laukkanen, Journalist, MSSc, +358 502589, markku.laukkanen(a)audiomedia.fi

Mikko Viljakainen mikko.viljakainen(a)puuinfo.fi

Sauli Ylinen, 0400 270 752, sauli.ylinen(a)elementtisampo.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.