Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Suopäivä 2020 kokosi maamme eturivin suoasiantuntijat: Miten käyttää ja suojella soita ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi?

tiistaina, 31.03.2020

Suoseuran kolmatta kertaa järjestämän Suopäivän teema oli Suot muuttuvassa maailmassa. Kutsupuhujamme Suomen eturivin suoasiantuntijat kattoivat soiden kestävä käyttö -teeman monipuolisesti globaalista paikalliseen ja elämykselliseen näkökulmaan. Yksi kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) kuudennen raportin pääkirjoittajista, apulaisprofessori Annalea Lohila, Helsingin yliopistosta ja Ilmatieteen laitoksesta esitelmöi soiden ja turvemaiden merkityksestä ilmastonmuutoksessa. Helsingin yliopiston dosentti ja trooppisten soiden tutkija Jyrki Jauhiainen pureutui trooppisten soiden nopeaan tuhoon ja nykytilanteen korjausmahdollisuuksiin. FT Kirsi Laurén Itä-Suomen yliopistosta kertoi alkavasta tutkimuksesta soiden uusista käyttömuodoista, jotka muokkaavat soihin liittyvää kulttuuriperintöämme. Dosentti Kaisu Mustonen Lumimuutos-osuuskunnasta taas kertoi yksityisen, kylävetoisen vesien ja soiden suojelun mahdollisuuksista. Aamupäivän ohjelman päätti tanssitaiteilija Annatuuli Saineen ja Saine ensemblen suoaiheinen tanssiesitys.

Suopäivän tavoite on verkostojen luominen paitsi tiedeyhteisön, niin myös viranomaisten ja käytännön turve- ja suometsäammattilaisten kuin kaikkien soista kiinnostuneiden välille sekä viestiminen tutkimustuloksista ja soihin liittyvästä kulttuurista. Päivän ohjelmassa oli lähes 40 esitelmää ja posteria ajankohtaisista suoaiheista, uusimpia tuloksia mm. luonnontilaisten, metsäojitettujen ja ennallistettujen soiden kasvihuonekaasupäästöistä sekä metsäojituksen vesistövaikutuksista. Lisäksi tarjolla oli monipuolisia esitelmiä soiden suojelusta, pinnanmuotojen ja kasvillisuuden tutkimuksesta kaukokartoituksen keinoin, mikrobiologiasta, kihokin viljelystä, suopohjien metsityksestä aina suon ja itkuperinteen väliseen yhteyteen. Tieteiden talossa osallistujia oli 84 mm. ympäristö-, metsä- ja turvealan järjestöistä ja yrityksistä, yliopistoista ja tutkimuslaitoksista, ministeriöistä sekä paikallishallinnosta eri puolilta Suomea. Ensimmäistä kertaa tilaisuutta saattoi seurata etäyhteyden avulla.

Edellisten Suopäivien tapaan myönteinen palaute ja suuri kiinnostus osoittavat, että soihin ja turvemaihin keskittyvälle suomenkieliselle tieteelliselle kokoukselle on tarvetta.

Suomenkielisen seminaarin pohjalta julkaistaan painettu ja sähköinen Suo-lehden erikoisnumero, johon onpyydetty seminaarin esiintyjiltä laajennettuja abstrakteja.

Päivän ohjelma ja lisätietoja löytyy Suoseuran sivuilta 

Lisätietoja:

dosentti Anna Laine, Oulun yliopisto, anna.laine(a)oulu.fi, puh. +358 400 826419

MMT Maija Lampela, National University of Singapore, maija.lampela(a)gmail.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.