Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

MEOL julkisti historian ensimmäisen Vuoden Metsäopettajan Metsäpäivillä

perjantaina, 11.11.2016

MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry. on valtakunnallinen metsätalousinsinööriopiskelijoita edustava opiskelijajärjestö. MEOL edustaa tulevaisuuden palkansaajia ja yrittäjiä, ja MEOL haluaa turvata laadukasta koulutusta näille huomisen metsäammattilaisille. MEOLilla on huoli korkeakoulutuksen tasosta Suomessa, ja Vuoden Metsäopettajan valinnalla MEOL haluaa edistää laadukasta metsäalan korkeakouluopetusta.

Vuoden Metsäopettaja on MEOLin jäsenten parhaaksi valitsema metsätalousinsinöörejä kouluttava korkeakouluopettaja. Vuoden Metsäopettajan valinta on toteutettu kyselytutkimuksena MEOLin jäsenille ja kriteerien valmistelussa MEOL on tehnyt yhteistyötä TTS – Työtehoseuran ja METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n kanssa. Vuoden Metsäopettaja on valittu nyt ensimmäistä kertaa, ja MEOL aikoo jatkaa opettajien palkitsemista myös tulevina vuosina.

Historian ensimmäiseksi Vuoden Metsäopettajaksi opiskelijat valitsivat teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalojen lehtorin, Liisa Kuutin Lapin ammattikorkeakoulusta. Hänen opetuksessaan opiskelijat arvostavat erityisesti pitkän kokemuksen tuomaa ammattitaitoa ja ajantasaista opetusta. Opiskelijat katsovat hänen opetuksensa olevan vaativaa, innostavaa ja mielenkiintoista sekä siinä käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä. Liisa Kuutti on säilyttänyt kiinnostuksensa opettamiseen ja opiskelijoiden oppimiseen, vaikka resurssit ovatkin tiukentuneet ajan kuluessa. MEOL julkisti Vuoden Metsäopettajan Metsäpäivillä, Metsäkoulutus ry:n sidosryhmätilaisuudessa 10.11.2016.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Arttu Huhtanen, pj(a)meol-ry.fi, puh. 044 308 0590

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.