Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Opinnäytetyö: Laadukkaille metsäpalveluyrityksille on tarvetta

keskiviikkona, 15.04.2015

Perustin opinnäytetyön pohjalta metsäpalveluyrityksen. Tein yritykselle liiketoimintasuunnitelman ja kehitin yrityksen toimintaa. Työn avulla selvitin myös tekijöitä, jotka vaikuttavat metsäpalveluyrityksen menestymiseen.

Opinnäytetyön avulla sain selville, että laadukkaille metsäpalveluyrityksille on tarvetta Satakunnan alueella. Kyselyn avulla selvitin, että kolme tärkeintä tekijää metsäpalveluyrityksen menestymiseen ovat laatu, ammattitaito sekä yrityksen kestävä toiminta (toiminta on terveellä pohjalla). Metsäpalveluyrityksen toiminnan tulee olla ammattimaista sekä palveluhenkistä.

Hankkeen rahoitus helpotti paljon työn tekoa, sillä kuluja tuli paljon työn toteuttamisvaiheessa.

Lisätietoja:

Metsätalousinsinööri Toni-Matti Seppänen, Hamk, tonimatti.seppanen(at)gmail.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.