Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Suoseura ry järjesti Suopäivä-seminaarin

torstaina, 15.02.2018

Suoseura ry järjesti kansainvälisenä kosteikkopäivänä 2.2.2018 toisen kansallisen Suopäivä-seminaarin. Edellisellä kerralla, vuonna 2016, seminaari oli menestys. Osallistujia oli 130 yli 20 eri organisaatiosta. Suopäivä-seminaari on foorumi, jossa soiden ja turpeen tutkijat, päättäjät, teollisuuden edustajat ja yleisesti soista kiinnostuneet ihmiset voivat kohdata ja keskustella soiden nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tänä vuonna osallistujia on mm. yliopistoista, Luonnonvarakeskuksesta, Ympäristökeskuksesta, Ilmatieteen laitokselta, Metsähallituksen luontopalveluista, Geologian tutkimuskeskuksesta, etujärjestöistä, kunnista ja teollisuudesta. Seminaarin ohjelma koostuu aamupäivän neljästä kutsuesitelmästä ja iltapäivän vertaisarvioiduista osallistujien suullisista esityksistä ja postereista. Kutsuesitelmien lisäksi esityksiä on yhteensä 50.

 

Kutsuesitelmöijinä on monia suotutkimuksen huippunimiä ympäri Suomea. Kirsi Laurén Itä-Suomen yliopistosta pitää esitelmän kulttuurisesta suotutkimuksesta, Björn Kløve Oulun yliopistosta antaa katsauksen soiden pohjavesihydrologiaan, Janne Artell Luonnonvarakeskuksesta esittelee tutkimustuloksia kansalaisten näkemyksistä soiden käytöstä ja suojelusta, ja Jari Ilmonen Metsähallituksesta kertoo Ramsarin kosteikkosopimuksen tulevaisuudesta.

Osallistujien esityksistä on koottu kuusi esitelmäsessiota, joiden aiheet vaihtelevat soiden vesitaloudesta, ainevirroista ja suojelusta soihin päätöksenteon kohteina ja niiden asemaan yhteiskunnassa. Samat teemat toistuvat posteriesityksissä.

Vuoden 2018 Suopäivää rahoittavat Metsämiesten säätiö, Vapo ja Turveruukki.

Suoseura on vuonna 1949 perustettu tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on edistää soiden ja turpeiden tutkimusta ja kestävää käyttöä. Suoseura on Kansainvälisen suoyhdistyksen IPS:n Suomen kansallinen komitea.

Lisätietoja:

Suopäivän järjestelytoimikunnan sihteeri Markku Koskinen, markku.koskinen(at)helsinki.fi

Suopäivän järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Tuula Larmola, tuula.larmola(at)gmail.com

Suoseuran hallituksen puheenjohtaja Tapio Lindholm, tapio.lindholm(at)ymparisto.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.