Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Vanhan purouiton pato jatkoi elämäänsä

tiistaina, 10.01.2017

Vanhan purouiton patorakenteet entisöitiin nykytekniikalla entiseen malliin. Patorakenteen uusiminen mahdollista lisäksi Hiisiojan vesienhoitohankkeen metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeena, hiisiojan valuma-alue noin 250 hehtaaria. Jatkossa on tarkoituksena samaan ympäristöön, alajuoksulla olevan puronvarsi niityn entisöinti, näin tulisi tämän hankkeen ympärille nämä kolme kohdetta metsäluonnon hoidosta joita jälkipolvet voivat käyttää koulutuksessaan.

Hanke nosti myös Kosamon metsästysseuran ja Puhoskylän asukkaissa hyvin talkoohenkeä. Metsämiesten Säätiö oli hankkeen päärahoittaja ja mahdollisti tämän purouitto kulttuurin vaalimishankkeen.

Lisätietoja:

Luonnonhoitohanke suunnittelija Kyllikki Maaranto, Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus,
kyllikki.maaranto(at)metsakeskus.fi

Metsälehti 29.9. ,Iijokiseutu-lehti 31.8. ,LUVA-lehti lokakuu/16

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.