Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Luston toimii monipuolisen ja luotettavan metsätiedon alustana

torstaina, 06.02.2020

Metsä+Museo > Metsämuseo -hankkeen avulla kehitettiin uudenlaista toimintamallia, jossa Lusto tarjoaa alustan monipuolisen ja luotettavan metsätiedon elämykselliselle välittämiselle. Toimintamalli on osa Luston museokonseptin uudelleenmuotoilua ja laajaa sidosryhmätyön kehittämistä. Toimintamallissa ja museokonseptissaan Lusto yhdistää ymmärrystä suomalaisten metsien käytön historiasta nykyhetken metsäsuhteisiin ja tulevaisuuksien pohtimiseen.

Hankkeessa kartoitettiin keskeiset metsätietovarannot ja metsätietoa tuottavat toimijat. Toimijoiden kanssa järjestettiin lukuisia työpajoja, suunnittelutapaamisia ja seminaareja. Lisäksi ideoitiin luotettavan ja avoimen metsätiedon jakamisen uudenlaisia, havainnollisia ja elämyksellisiä menetelmiä erilaisille kohderyhmille yhdessä eri toimijoiden kanssa. Hankkeen aikana nousi esille esimerkiksi ajatus Lustoon rakennettavasta metsätilannehuoneesta ajantasaisen, päivittyvän, luotettavan ja monipuolisen metsätiedon esittämistavaksi.

Hankkeen tuloksia hyödynnetään metsäalan sidosryhmäyhteistyössä, Luston palvelutuotteiden kehittämisessä ja Luston näyttelyiden, oppilaitosyhteistyön ja tapahtumatoiminnan kehittämisessä. Tulokset muodostavat hyvän perustan ennen kaikkea Luston valtakunnallisen ydinnäyttelyn suunnittelulle ja toteutukselle, jolle Suomen Kulttuurirahasto myönsi joulukuussa 2019 merkittävän rahoituksen. Ydinnäyttely ja sen metsätiedon välittämistavat laajenevat soveltuvin osin myös verkkoon ja siirrettävään museosatelliittiin, joka palvelee suomalaisen metsäkulttuurin valtakunnallista ja kansainvälistä näkyvyyttä. Aktiivisella sidosryhmäyhteistyöllä on ollut positiivinen vaikutus myös Luston kävijämäärille. Vuonna 2019 Lustossa vieraili yli 42 000 kävijää, mikä on koko 2000-luvun suurin kävijämäärä.

Metsämiesten säätiö rahoitti Metsä + museo > metsämuseo -hanketta kahden vuoden aikana yhteensä 40 000 eurolla.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Äänismaa, Lusto - Suomen Metsämuseo, pekka.aanismaa(a)lusto.fi, puh. 050 3784033

www.lusto.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.