Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Vaihto-opinnot Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa

keskiviikkona, 03.06.2020

Aloitin vaihto-opinnot Kanadassa University of British Columbiassa tammikuussa 2020. Vaihto-opinnot olivat osa metsäbiotalouden liiketoiminnan ja politiikan maisteriopintojani Helsingin yliopistossa. Vaihdon kurssit koostuivat taloustieteistä.

Vaihdon aikana tutustuin Kanadan kulttuuriin, ympäristöön sekä metsäalaan taloustieteiden opintojen ohella. Vapaa-ajalla vierailin erityisesti Brittiläisen Kolumbian luontoalueilla sekä vuorilla. Perehtyessäni Kanadan metsäalaan kiinnitin erityistä huomiota Suomesta eriäviin toiminta- ja ajattelutapoihin sekä rakenteisiin muun muassa metsänhoitoon ja -omistukseen liittyen.

Kykenin odotetusti sujuvoittamaan englannin kielen käyttöäni tutustuessani eri puolilta maailmaa tulleisiin ihmisiin. University of British Columbia onkin hyvin kansainvälinen yliopisto. Vaihdon aikana oli mielenkiintoista huomata miten erilaisia ympäristöjä sekä asenteita maailmalla on. Olen myös pitänyt yhteyttä useaan vaihdon aikana tavattuun henkilöön. Voinkin todeta vaihdon omalla kohdallani tukeneen verkostoitumista ja kansainvälisyyttä.

Vaihto-opinnot toivat minulle taloudellista näkökulmaa Kanadan toimintaympäristöön. Myös totutusta eriävät opetustavat tulivat tutuksi. Kiinnitinkin erityistä huomiota luentopainotteisempaan opetukseen sekä hyvin keskittyneeseen kampukseen. Luonnollisesti juuri luentopainotteisuus loi haasteita, kun maaliskuussa siirryttiin etäopiskeluun koronatilanteesta johtuen. Tilanne kuitenkin osattiin myös hyödyntää kursseilla pohtimalla koronan taloudellista merkitystä.

Kaikesta huolimatta vaihto oli mielestäni erittäin onnistunut. Saamani apuraha auttoi kattamaan korkeita matkustamisen ja asumisen kuluja, joten haluan kiittää tästä mahdollisuudesta Metsämiesten Säätiötä.

Lisätietoja:

Opiskelija Jussi-Pekka Vainionpää, jussi-pekka.vainionpaa(at)helsinki.fi, puh. +358 50 917 6739

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.