Lahjoitusten käyttökohteita

Metsämiesten Säätiö arvioi itsenäisenä toimijana säännöllisesti oman toimintansa vaikuttavuutta ja myös metsäalan toimintaa. Haluamme suunnata toimintamme ja rahoituksemme mahdollisimman vaikuttavasti. 

Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää: julkaisemme vuosittain 13.3. välittömästi hallituksen päätöksen jälkeen kaikki vähintään 1 500 euron apurahan saajat.

Alla esimerkkejä viime vuosien rahoituskohteista ja Metsämiesten Säätiön tekemistä avauksista, jotka vahvistavat metsäalan tulevaisuutta.

Osaaminen – osaamisen ja koulutuksen kehittäminen

Metsäopettajien Akatemia kehittää metsäalan opettajien tulevaisuuden taitoja. Opettajien rooli metsäalan osaamisessa ja uudistumisessa on merkittävä: työelämän tarpeet tuntevat sekä oivaltavan oppimisen keinoja käyttävät opettajat ja oppilaitokset antavat opiskelijoille paremmat valmiudet työelämään ja tuottavat sekä hyödyllistä tietoa että tutkimustuloksia alan menestymiseen. Hankkeesta vastaa Metsäteho Oy. Lisäksi Säätiö rahoittaa Metsäkoulutus ry:n kautta lukuisia muita metsäalan koulutuksen kehittämishankkeita. 

Hyvinvointi – metsäosaajien hyvinvointi ja onnistumisen psykologia

Säätiö tekee itsenäisenä toimijana metsäalan tulevaisuutta vahvistavia avauksia. Sellainen on esimerkiksi aloitteestamme syntynyt ja vuosittain rahoittamamme metsäalan työhyvinvointiohjelma sekä Metsäalan Johtamisakatemia. Suomella on kaksi keskeistä voimavaraa: ihminen ja metsä. Metsien hoidossa Suomi on maailma johtavia maita, sama johtoasema on tavoitteena ihmisten johtamisessa metsäalalla. Osaavat ja motivoituneet ihmiset ovat alan keskeisin menestystekijä. 

Metsämiesten Säätiö nostaa esille ja palkitsee myös arjen työyhteisösankareita metsäalalla. Myönnämme vuosittain 500 euron arvoisia Työyhteisön hyvä tyyppi -stipendejä. Stipendit ovat keino kehittää työyhteisöjen sisäistä kulttuuria yhteisöä vahvistavaksi. 

Verkostot

Osaavat ja motivoituneet sekä kansainvälisesti verkostoituneet nuoret ovat tärkeitä metsäalan menestymiselle.  Verkostojen kasvattamiseksi Säätiö rahoittaa vuosittain noin 100 000 eurolla metsäalan opiskelijoiden kansainvälisiä opintoja, ulkomaille suuntautuvia opintomatkoja ja harjoitteluja. Lisäksi tuemme toimialalla keskeisiä kysymyksiä ratkovia opinnäytetöitä. Annamme myös vuosittain toiminta-avustuksia eri opiskelijajärjestöille ja myönnämme 300 euron stipendejä opinnoista valmistuville nuorille.

Metsämiesten Säätiön pitkäaikainen vuotuinen tuki IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) -toiminnalle on mahdollistanut suomalaisten metsäntutkijoiden laajan osallistumisen tämän kansainvälisen tieteellisen järjestön luottamustehtäviin ja nuorten tutkijoiden verkostoimiseen sen piirissä. Pitkäaikaisen työn tuloksena yli 30 suomalaista toimii IUFRO:n eri toimielimissä.

Tunnettuus – metsäalan tunnettuus ja vetovoima

Säätiö lisää metsäalan tunnettuutta, vetovoimaa ja arvostusta. Arvostuksen lisääminen edellyttää alan osaamisen, ammattitaidon, tuotteiden, palvelujen ja toimintatapojen tekemistä tunnetuksi. Esimerkkeinä rahoitetuista hankkeista on Yle Areenan kautta katsottavissa oleva Suomi on metsäläinen -sarja. Kahdeksanosainen sarja johdattaa juontaja Juhani Seppäsen johdolla katsojat matkalle metsäläisyyteen - suomalaiseen metsäsuhteeseen.

Myös Suomen Partiolaisten ja 4H-Liiton metsällinen nuorisotoiminta on ollut vuosittain Säätiön rahoituskohteena. Tästä esimerkkinä Partiolainen metsäasiantuntijana -hanke sekä 4H-liiton Taimiteko, jossa nuorten tavoitteena on istuttaa 10000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi hiilinieluja lisäämällä. 

Metsäsuhde ja -kulttuuri

Metsäkulttuurin tunteminen auttaa ymmärtämään suomalaisten synnyinjuuria, ihmisten nykyistä metsäsuhdetta ja ajankohtaista metsäkeskustelua. Lusto – Suomen Metsämuseo on Säätiön strateginen rahoituskohde, jonka kautta tulee vaikuttavuutta metsäkulttuurin rahoitukseen. Metsä on aina ollut suomalaisen toimeentulon ja kulttuurin perusta – niin myös nykyisin.

Ennakointi - Metsäalan tulevaisuuden ymmärtäminen ja tekeminen

Ennakoimalla tulevaa ja vaikuttamalla tulevaisuuden rakentumiseen suomalainen metsäala säilyttää kansainvälisen edelläkävijän asemansa. Säätiö tukee esimerkiksi Euroopan metsäinstituutin ja ETLA:n FutureForest 2040 –hanketta, joka käsittelee metsäalan rakenteellisia muutoksia sekä markkina- ja työllisyysnäkymiä vuoteen 2040. Hankkeen tavoitteena on ennakoimalla luoda tiekartta, miten metsäala, siihen liittyvät tuotteet ja palvelut sekä puun käyttö tulevat muuttumaan lähivuosikymmeninä.

Rahoituksellamme syntyy paljon muutakin. Rahoittamamme hankkeet tiedottavat tuloksistaan ja pääset lukemaan niitä Rahoituksen tuloksia -osioissa.

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.