Metsäala viestii ja näkyy

Metsä tutuksi lapsille ja nuorille

Osaavat tekijät metsässä

Hyvinvoivat tekijät metsässä

Metsähistorian tallennus ja esilletuonti

Ennakoivalla tutkimuksella kansainvälisessä kärjessä

Keskustelun avauskannuste

Metsämiesten Säätiö on käynnistänyt lahjoitusten keruun metsäalan hyväksi. Lahjoitukset tulevat todelliseen tarpeeseen, sillä vuosittain iso osa Säätiön saamista hyvistä ja kannatettavista apurahahakemuksista jää rahoittamatta. Säätiön sijoitusomaisuuden keskimääräinen 6 % vuotuinen tuotto ei tuo riittävästi jaettavaa eikä tuoton kasvattaminen riskiä lisäämällä ole perusteltua. Säätiö toivoo, että kaikki metsäalan arvoketjussa mukana olevat tahot metsänomistajista lähtien olisivat yhteisessä ponnistuksessa mukana sanansaattajina, asian esittäjinä ja lahjoittajina. 

Metsätestamentista ja lahjoitusmahdollisuudesta tiedottaminen aiheuttaa kysymyksiä metsäalalla työskenteleville henkilöille. Toiveena on, että he toimivat sanansaattajina lahjoitusasiassa. Esittelyä helpottamaan on lahjoitusesitteisiin koottu esimerkkejä, mihin lahjoitus ja sen tuotto voitaisiin ohjata. Mikäli lahjoitus tai esimerkiksi Metsätestamentti herättää kiinnostusta, sanansaattaja välittää tiedon kiinnostuksesta Säätiöön.

Sanansaattajan keskustelun avaus on Säätiön kannalta tärkeää työtä ja sopimukseen asti johtavasta keskustelusta on mahdollista saada kannuste. Se ohjataan joko organisaatiolle tai sanansaattajan työhyvinvointia lisäävään toimintaan työporukan/tiimin kanssa. Työhyvinvointia lisäävä toiminta voi olla esimerkiksi hieronnassa käynti ja ruokailu, kylpylä ja illallinen, urheilu-/kulttuuritapahtuma tai ohjattu erä- tai liikuntapalvelu.

Mahdollista on kohdentaa myös kannuste lahjoituksena metsäalan hyväksi. Kaikki lahjoitukset käytetään 100-prosenttisesti lahjoittajan toivomaan kohteeseen metsäalalla.
 
Tarkemmat tiedot avauskannusteen määrästä ja ehdoista saat täältä.

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.