Ammattikorkeakoulut markkinoimassa metsätalousinsinöörikoulutusta

maanantai tammikuun 11. 2016

Ammattikorkeakoulujen yhteinen metsätalousinsinöörikoulutuksen markkinointihanke tavoitti vuoden 2015 aikana n. 4 000 nuorta ympäri Suomen. Hanketta ovat olleet toteuttamassa kaikki kuusi metsäalan koulutusta antavaa ammattikorkeakoulua: Hämeen amk, Karelia amk, Lapin amk, Mikkelin amk, Yrkeshöjskolan Novia ja Tampereen amk. Markkinoinnissa on viety nuorille positiivista viestiä metsätalousinsinöörin nykyaikaisesta koulutuksesta ja monipuolisesta ammattikuvasta sekä koko metsäalan mahdollisuuksista.

Markkinointi toteutettiin metsäaiheisilla vierailuilla lukioihin, peruskouluihin ja ammattiopistoihin sekä järjestämällä teemapäiviä aidossa metsäympäristössä. Lisäksi järjestettiin metsätapahtumia, retkeilyjä ja työmaa- ja tehdasvierailuja, joissa kohderyhmänä olivat mm. opinto-ohjaajat ja biologian ja kemian opettajat. Ammattikorkeakoulut osallistuivat myös metsäalan yhteismarkkinointitapahtumiin yhteistyössä muiden metsäalan toimijoiden kanssa.

Markkinoinnin toteuttajina ovat olleet ammattikorkeakoulujen 1.-4. vuoden metsätalouden opiskelijat, jotka ovat hankkeen myötä kehittäneet työelämässä tarvittavia yhteistyö-, viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan sekä verkostoituneet työnantajien kanssa jo opiskeluaikana. Metsäalan työnantajat ovat olleet mukana tapahtumien järjestelyissä ja oppilaitosvierailuilla kertomassa alasta ja metsätalousinsinöörin ammatista ja työnkuvasta. Mukana työantajista ovat olleet Metsähallitus, Metsäkeskus, Metsä Group, Stora Enso, UPM, Metsänhoitoyhdistykset, metsäpalveluyritykset ja 4H.

Hankkeessa kehitettiin ammattikorkeakoulujen sähköistä markkinointiviestintää vastaamaan nykynuorten kiinnostusta ja parantamaan kohderyhmän saavutettavuutta. Materiaalia tuotettiin mm. julkisiin blogeihin, muuhun sosiaaliseen mediaan, ammattikorkeakoulujen internetsivuille ja paikallisiin lehtiin. Yhteistyö ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen metsäopetuksen kanssa on konkretisoitunut Metsäopetus.fi-sivuston yhteispäivitysten kautta.

Tuloksena on saavutettu positiivisen tunnettuuden lisääntyminen metsätalousinsinöörin koulutuksesta, ammatista, työmahdollisuuksista ja työllistymisestä. Kohderyhmää on innostettu kiinnostumaan metsäalasta ja alan ammattikorkeakouluopinnoista. Samalla on kehitetty metsätalousinsinööriopiskelijoiden työelämävalmiuksia ja viestintä- ja esiintymistaitoja työelämälähtöisesti integroimalla projektityötä ja käytännön metsäneuvontaa osaksi metsätalousinsinöörin opintoja. Yhteistyö on syventynyt ammattikorkeakoulujen välillä, ja oppilaitosten ja työnantajien välille on syntynyt kumppanuuksia. Yhteistyö on lisääntynyt myös ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen metsäopetuksen välillä.

Hankkeessa mukana olleet opiskelijat ovat kokeneet koulutuksen markkinoinnin kiinnostavana ja omaa ammatillista osaamista kehittävänä. Viestintä- ja esiintymistaitojen lisäksi hankkeen toimenpiteet ovat kehittäneet opiskelijoiden ryhmätyö- ja projektiosaamista. Metsäisten tapahtumien järjestäminen on ollut mukavaa, ja kohderyhmän ja työnantajien kohtaaminen mielenkiintoista, haasteellista ja kasvattavaa. Työnantajilta, kohderyhmältä ja opettajilta saatu palaute on ollut positiivista ja opiskelijat on otettu hyvin vastaan eri oppilaitoksissa ja tasavertaisina toimijoina myös metsäalan yhteistapahtumissa. Lukion opinto-ohjaajille suunnatun kyselyn vastausten perusteella ammattikorkeakouluopiskelijoiden vierailut lukioissa ovat erittäin tervetulleita.

Lisätietoja:

Koulutusvastaava Jussi Soppela, Lapin ammattikorkeakoulu, jussi.soppela(at)lapinamk.fi

Projektipäällikkö Anne-Mari Väisänen, Lapin ammattikorkeakoulu, anne-mari.vaisanen(at)lapinamk.fi