Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Harjoittelu Japanissa

tiistaina, 30.08.2016

Suoritin korkeakoulututkintooni kuuluvan kahdeksan viikon harjoittelun Japanin pohjoissaarella Hokkaidon yliopiston Teshion metsäntutkimusasemalla kesä-heinäkuussa 2016.

Harjoitteluni aikana tutustuin Japanin metsäntutkimuksen aiheisiin monipuolisesti ja opin myös metsänhoidon historiasta erityisesti Japanin pohjoisosissa. Meille esiteltiin erilaisia tutkimusmetsiä ja erilaisia käynnissä olevia tutkimuksia liittyen ilmastonmuutoksen ja ilman saasteiden vaikutuksista puihin ja metsiin ja erilaisen maaperän vaikutusta puiden kasvuun.

Varsinaisena harjoittelutyönä tein raportin lämpenevän ilmaston vaikutuksesta maan hiilivaraston muutokseen, jossa analysoin metsäntutkimusaseman omia mittauksia neljän vuoden ajalta. Tutustuin harjoitteluni aikana kauniiseen japanilaiseen luontoon, kulttuuriin, ruokaan, kieleen ja moniin ihmisiin. Harjoittelu oli kaiken kaikkiaan ainutlaatuinen kokemus.

Olen todella kiitollinen Metsämiesten Säätiön tuesta harjoitteluuni Japanissa!

Lisätietoja:

Opiskelija Kira Ryhti, Helsingin yliopisto, kira.ryhti(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.