Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Koneyrittäjyyden Kannattavuuskäyrä kasvuun!

perjantaina, 30.10.2020

Matematiikassa määritellään jonkin asian olevan välttämätön, muttei riittävä ehto lausekkeen oikeaksi todistamiseksi. Ajatusmalli sopinee yrityksen menestyksen edellytyksiäkin mietittäessä; riittävä kysyntä ja alan substanssiosaaminen ovat esimerkiksi varmastikin välttämättömiä, mutteivat toisaalta riittäviä ehtoja kannattavaan ja menestyksekkääseen liiketoimintaan. Tuottavuuden parantamisen, ja laaja-alaisen liiketoimintaosaamisen välittäminen metsäkoneyrittäjien käyttöön ja hyödyksi on ollut TTS Työtehoseuran, Koneyrittäjät ry:n ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian yhteishankkeen, Koneyrittäjyyden Kannattavuuskäyrä kasvuun!, ytimessä. Jotta mahdollisimman monen yrityksen osalta myös ne riittävät ehdot menestykseen täyttyisivät…

Osaamispääomaa puunkorjuun yrittäjille, materiaaleja opettajille ja valmentajille

Koneyrittäjien Liiton vuosittain teettämän kannattavuusselvityksen mukaan metsäkoneyritysten kannattavuuskehitys on heikkoa, vaikka samanaikaisesti metsistä korjattava puumäärä on kasvanut reippaasti. Tämän hankkeen tavoitteena onkin ollut parantaa koneyritysten kannattavuutta koulutuksen ja tutkimustiedon välittämisen keinoin. Lähestymistavan kantavana ajatuksena on ”valmentajien valmennus” -konsepti, jolla palvellaan suoraan niitä tahoja, jotka ohjaavat ja kouluttavat alalle uusia toimijoita, yrittäjiä, työnjohtoa ja kuljettajia. Liiketoimintavalmiudet, varsinkin alan esimerkein tarjoiltuna, juurtuvat tuleviin yrittäjiin suurella todennäköisyydellä varmimmin kouluttajien ja opettajien kautta. Lisäksi, kun tuottavuuden parantamisen ja kannattavan liiketoiminnan periaatteet ovat koko yrityksen henkilöstön yhteisesti ymmärtämä ja jakama asia, luottamus siihen, että tekemisen parantamisestakin hyöty jakautuu kaikille, on helpommin herätettävissä.

Suoraan alan toimijoiden, niin valmentajien ja opettajien, kuin käytännön tekijöidenkin käyttöön kerätään tässä hankkeessa verkko-opinmateriaaleja tarjoava kokonaisuus. Oppimisympäristössä, boostsite.org/fi-osoitteessa, tulevat olemaan maksuttomasti ja matalalla kynnyksellä helposti käyttöön otettavissa runsas kattaus tuoreita webinaaritallenteita lähtien koneyrittäjän sopimusoikeuden kiemuroista ja hinnoittelun jujuista, aina somemarkkinoinnin perusteisiin ja kriisiviestinnän työkaluihin. Lisäksi tarjolla on sekä opetuskäyttöön, että oman liiketoiminnan kehittämiseen esimerkiksi konedatan analysointityökaluja, tilinpäätösanalyysipohja ja työkirja asiakasymmärryksen parantamiseen. Saataville on tuotu myös kuvauksia keinoista, joilla puunkorjuuyrityksen tuottavuutta, ja edelleen kannattavuutta voidaan parantaa. Tällaisia ovat mm. Koneyrittäjien Datapankki-palvelu, ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveriassa kehitetty auditointi- eli osaamiskartoituskonsepti metsäkoneenkuljettajien työn kehittämiseen ja tehostamiseen. Verkkokoulutuskokonaisuus valmistuu tammikuussa 2021. Tästä pyritään tiedottamaan laajasti.

Työmallikoulutuksella välitöntä hyötyä

Koulutusmateriaalien käyttöön saattamisen lisäksi Koneyrittäjyyden Kannattavuuskäyrä kasvuun!-hankkeessa mahdollistuivat myös kahden hakkuukoneyrityksen henkilöstön osaamiskartoitukset eli auditoinnit. Osaamiskartoituksessa metsäkoneenkuljettajien taitoja ja käsityksiä työstä selvitetään kyselyllä, minkä jälkeen työskentelyä videoidaan. Saatujen tietojen perusteella kuljettajille annetaan ohjeita työtapojen kehittämiseksi, ja työmallien omaksumista kartoitetaan vielä jälkikäteen, jotta uusien toimintamallien käyttöön ottamista voidaan arvioida. Tämän hankkeen puitteissa 12 kuljettajaa auditointiin, ja kokemukset osallistumisesta olivat niin positiivisia, että toinen osallistuneista yrittäjistä päätti auditoida koko henkilöstönsä.

Metsämiesten Säätiön rahoituksella pystytään tässä hankkeessa tarjoamaan laaja kattaus materiaaleja suoraan alan toimijoiden käyttöön. Lisäksi kuljettajien auditoinnin toteuttamisesta hankkeeseen osallistuneissa yrityksissä saatiin erittäin arvokasta kokemusta menetelmän käytettävyydestä ja hyödyistä. Metsämiesten Säätiön tuella on tässä hankkeessa saatu eteenpäin toimintaa, joka omalta osaltaan on vääntämässä kannattavuuskäyrää koilliseen; alan ja koko Suomen menestykseksi.

Lisätietoja: TTS Työtehoseura,Tutkimus ja kehittäminen yksikön johtaja Henna Hurttala, henna.hurttala@tts.fi, 050 3297 498

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.