Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Kulttuuri- ja kielikylpy Venäjällä

perjantaina, 12.08.2016

Lähdin vuoden 2016 tammikuun viimeisinä päivinä Venäjälle vaihtoon Izhevskiin. Kaupunki sijaitsee 1000 kilometriä itään Moskovasta. Valitsin Izhevskin vaihtokohteekseni Moskovan, Pietarin ja Kazanin historiallisten suurkaupunkien joukosta, koska halusin oppia kielen. Olin kuullut, ettei suurkaupungeissa tule juuri käytettyä venäjän kieltä, sillä usein myös englannilla pärjää. 4,5 kuukauden jälkeen voin todeta tehneeni oikean ratkaisun.

Vaikka olin opiskellut venäjää yliopistolla yhteensä parin vuoden ajan, niin silti saavuttuani Venäjälle tuntui aluksi siltä, etten ollut koskaan opiskellut kieltä. Jouduin kuitenkin niin hyvään kieli- ja kulttuurikylpyyn, että huomasin jo 3 kuukauden jälkeen, että pystyn hoitamaan arkiasiani helposti venäjän kielellä. Kaikki opintoni taloustieteiden ja johtamisen laitoksella olivat venäjäksi, ja sen ansiosta liiketalousvenäjän sanavarastoni kasvoi huomattavasti. Asuntolassa jaoin huoneen kahden venäläisen opiskelijan kanssa, joiden englannin kielentaito oli venäjän kielen taitoani heikompaa.

Saavutin 4,5 kuukauden aikana henkilökohtaisen tavoitteeni, joka oli venäjän kielen oppiminen, niin että pärjään sillä. Kielen oppimisen lisäksi suoritin 10 opintopistettä B1-kielitason venäjän kieltä, joka lukeutuu tutkintovaatimuksiini. Sain kasaan myös 16 opintopistettä paikallisen yliopiston taloustieteen ja johtamisen laitoksen kursseja. Saavutuksiin listaan myös kulttuurituntemuksen kasvamisen. Vaihtoaikanani vierailin useissa eri kaupungeissa Venäjällä. Vierailut avasivat silmäni sille, kuinka monikulttuurista yhden maan väestö voi olla, ja kuinka paljon eri alueiden kulttuurit eroavat toisistaan.

Myös venäläiset opiskelukavereiden kanssa vietetty aika opetti monia kulttuurillisia puolia. Vierailin myös maaliskuun alussa myös Pietarin konsulaatissa järjestetyssä Vaihdosta duuniin – tapahtumassa, joka oli suunnattu vaihto-opiskelijoille Venäjällä. Siellä Venäjällä toimivien suomalaisyritysten edustajat ja Venäjällä töissä olevat suomalaiset esittäytyivät ja kertoivat kokemuksistaan sekä venäläisten kanssa että Venäjällä työskentelystään. Tapahtuma oli erinomainen tapa verkostoitua Venäjällä työskentelevien ihmisten kanssa.

Metsämiesten Säätiön apurahalla saatoin keskittyä opiskeluun täysipainoisesti ja matkustamaan Venäjällä. Tämän ansiosta saavutin tavoitteeni, jotka olin itselleni asettanut ja koen, että nykyisestä kielitaidostani on minulle hyötyä tulevaisuudessa.

Lisätietoja:

Metsäylioppilas Simo Veijonaho, simo.veijonaho(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.