Metsäalan vaikuttajat näkevät viestinnän tärkeänä metsien käytön edistämisessä

keskiviikko, 09.03.2016

Metsäalan vaikuttajien mielestä metsien käyttöön voidaan vaikuttaa viestinnällä, jolla tuodaan esille metsien käytön positiivisia vaikutuksia työllisyydelle ja taloudelle. Viestinnällä voidaan tukea myös metsien ja metsäluonnon hoitoa.

Metsäkeskuksen toteuttamassa ja Metsämiesten Säätiön rahoittamassa selvityshankkeessa kartoitettiin metsien kestävää hyödyntämistä ja puun markkinoille tuloa edistäviä toimenpiteitä. Selvitystä varten Metsäkeskus tapasi 24 metsäalan vaikuttajaa ja päättäjää.

Selvityksen tulokset osoittavat, että viestinnällä on tärkeä merkitys metsien kestävän käytön edistämisessä ja puun saamisessa liikkeelle. Erityisen tärkeäksi viestintä nähtiin seuraaville kohderyhmille:

  • metsänomistajille, joiden metsien käyttö on mahdollisuuksia alhaisempaa. Viestinnässä kannattaa tällöin tuoda esille heidän metsissään olevia hakkuu- ja tulonansaintamahdollisuuksia
  • hakkuu- ja korjuukoneiden sekä puutavara-autojen kuljettajille sekä kentän toimihenkilöille. Heille on tärkeää pystyä tarjoamaan arjen työssä käytettävää viestintämateriaalia metsän hoidon ja -hakkuiden merkityksestä työllisyydelle ja taloudelle sekä materiaalia metsien käytön kestävyydestä

Lisätietoja:

Elinkeinojohtaja Anssi Niskanen, Suomen metsäkeskus, anssi.niskanen(at)metsakeskus.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.