Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsähistorian Seura – tietoa talteen ja käyttöön

torstaina, 26.11.2020

Metsähistorian Seura on eri tavoin hankkinut ja välittänyt tietoa jäsenilleen ja muille asiasta kiinnostuneille ennätysmäärin. Tilaisuuksista pidettiin Talven selän taittajaiset, jonka jälkeen maailma ja Suomi kohtasivat koronapandemian. Sen johdosta väkeä ei ole koottu yhteen. Vuosikokous pidettiin etäyhteyksin ja retkeily peruutettiin. Susikko on ollut hiljaiselon keskellä merkittävä tiedonvälittäjä.

Metsähistorian Seura – suomalaisen metsän sanansaattaja. Näillä sanoilla seura kuvailee roolinsa vuonna 2020 vahvistetussa strategiassa. Toiminta-ajatuksessa määritellään näin: Metsähistorian seura on käytännöllinen ja tieteellinen yhteisö, joka tutkii ja tekee tunnetuksi metsäluonnon ja metsien kestävän käytön, hoidon ja suojelun historiaa kestävän tulevaisuuden hyväksi. Toiminta perustuu arvoihin, jotka ovat laaja-alaisuus, avarakatseisuus ja asiantuntijuus. Toiminnan painopisteet ovat tiedon hankinta ja tuottaminen, tiedonvälitys ja seuran kehittäminen.

Seura otti tehtäväkseen suomalaisen metsäalan kehitysyhteistyön koostamisen kirjaksi. Hanke sai alkunsa vuoden 2017 Talven selän taittajaisissä, jossa kuultiin esitykset useilta kehitysyhteistyön kokeneilta toimijoilta. Nyt on 40 hengen joukko kirjoittanut katsauksen toimistaan ja kokemuksistaan eri puolilla maailmaa. Aineisto on laaja ja monitahoinen. Käsikirjoituksessa on noin 300 sivua. Siksi kirjan toimitustyö on ollut odotettua vaativampi ja sitä on jatkettu vuoden mittaan. Kirja painetaan vuonna 2020. Luvassa on ensimmäinen, yhtenäinen tätä alaa koskeva kokonaistarkastelu.

Seuran perinteisessä toimintavuoden avaustapahtumassa, Talven selän taittajaisissa, kuultiin ja nähtiin kolme esitystä. Ne käsittelivät tietohallinnon tuloa maamme metsätalouteen. Kertojat ovat kaikki olleet tuomassa tietohallintoa alalle. Samaan aikaan oli meneillään havaintojen ja kokemusten kirjoittaminen tästä alasta, jota jatkettiin. Koossa on 25 toimijan havainnot ja kokemukset. Tietohallinnon tulo oli merkittävä vaihe tälle kuten muillekin aloille. Se mullisti kaikkien toimijoiden tehtävät kaikilla tasoilla.

Vuosilusto 13 – Metsät ja kulttuurinen kestävyys - ilmestyi Luston kanssa yhteistyönä. Tässä Vuosilustossa yhdeksän kirjoittajaa tarkastelee monipuolisesti metsäsuhteita. Metsähistorian Seura, Lusto ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos järjestivät tutkijaseminaarin Jyväskylässä vuonna 2019. Seminaarissa aloitettiin Vuosiluston aineiston koostaminen, joka jatkui kirjoittamisella. Tämä kaksivuotinen työkierto on pitkään ollut toimintatapana. Vuosilusto on vuonna 1996 perustettu aikakauskirja, joka ilmestyy joka toinen vuosi. Se on metsähistorian, perinteen ja -kulttuurin vertaisarvioitu, tieteellinen julkaisu, joka ilmestyy verkkojulkaisuna ja pieni painos tehdään kirjoiksi.

Metsähistorian Seura tiedottaa toiminnastaan ja metsähistorian ilmiöistä kotisivuillaan ja jäsentiedotteella. Nimellä Susikko tutuksi tullut tiedote ilmestyy kolmesti vuodessa. Se on vapaasti internetin kautta luettavissa. Sivumäärä on kohonnut yli sadan kahtena vuotena. Vuonna 2020 sivumääräksi tuli 88. Kirjoittajia sekä tieto- ja kuvalähteitä on ilmaantunut uusia, joten näkökulmia on tullut lisää. Metsäalan kirjoja esiteltiin viisi. Susikkoon kuuluu myös metsistä ja metsäalasta ponnistanut taide. Kohteena olivat ex librikset.

Metsämiesten Säätiön apuraha muodostaa merkittävän osuuden Metsähistorian Seuran taloudesta. Se mahdollistaa toiminnan vakaan ylläpidon ja kehittämisen. Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Antti Koskimäki, Metsähistorian Seura ry, koskix(a)hotmail.com, puh. 040 543 7118

www.metsahistoria.fi

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.