Metsänomistajan metsätaloudellisen passiivisuuden taustalla on monta tekijää

maanantai, 23.05.2016

Tutkimuskohteena olivat metsätaloudellisesti passiiviset metsänomistajat, jotka omistivat yli 5 ha joko yksin tai puolison kanssa. Passiiviseksi määriteltiin ne metsänomistajat, jotka olivat omistaneet metsätilakokonaisuutensa yli 10 vuotta, mutta eivät olleet tänä aikana tehneet metsänkäyttöilmoitusta eivätkä hakeneet kestävän metsänhoidon Kemera tukea. Erityisesti tutkittiin sitä, miten metsänomistajan taustatekijät ja tämän omistaman metsätilakokonaisuuden piirteet vaikuttavat metsätaloudelliseen passiivisuuteen.

Ennakko oletuksena oli, että mitä pienemmän pinta-alan, mitä huonompi tuottoisella kasvupaikalla ja mitä vähemmän eri kasvuvaiheissa olevia puustoja metsänomistaja omistaa sen todennäköisemmin hän tulee määritellyksi passiiviseksi. Lisäksi odotuksena oli, että metsätaloudellista passiivisuutta lisääviä tekijöitä olisivat sukupuoli, ikä, hakkuumahdollisuuksien puuttuminen ja metsätilakokonaisuuden sijainti vajaatuottoisella alueella. Kaikki nämä tekijät vaikuttivat aktiivisuuteen odotusten mukaisesti, mutta minkään tekijän vaikutus noussut selvästi muita merkittävämmäksi. Kuitenkin passiivisten havaittiin olevan aktiivisia useammin naisia ja keski-iältään vanhempia. Lisäksi passiiviset omistivat keskimäärin vähemmän erillisiä metsäkiinteistöjä, huomattavasti pienemmän pinta-alan ja heidän metsiensä hehtaarikohtainen tilavuus oli aktiivisia korkeampi.

Tutkimuksessa hyödynnettiin Suomen Metsäkeskuksen toimittamaa tietokanta-aineistoa, jonka lisäksi toteutettiin puhelinhaastatteluita. Tietokanta-aineisto sisälsi kaikki ne metsänomistajat, jotka täyttivät passiivisuudelle asetetun määritelmän, ja heitä oli kaikkiaan 31 132. Lisäksi tietokanta-aineisto sisälsi 10 000 aktiivisen vertailuryhmän. Vertaamalla passiivisia ja aktiivisia saatiin lisätietoa siitä, miten näiden kahden ryhmän metsänomistajat erosivat toisistaan.

Lisätietoja:

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti Matti Valonen, matti.valonen(a)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.