Metsätalouden Maisteriohjelma European Forestry Tsekin yliopistossa

maanantaina, 04.07.2016

Viime keväänä ammattikorkeakouluopintojeni päättyessä Suomessa päätin hankkia kansainvälistä osaamista ulkomailla suoritettavasta Maisteritutkinnon muodossa, ennen lopullista työelämään siirtymistäni. Tähän tarpeeseen tarjoutui tilaisuus kun Tsekin tasavallan, Brnon kaupungin Mendelin yliopisto tarjosi kansainvälistä ja englanniksi opetettua Maisterinohjelmaa nimeltä European Forestry MSc. Kyseiseen yliopistoon hain opistelemaan, josta opiskelupaikka sitten tarjoutui. Lopullinen tarkoitukseni myös olisi työskennellä muutamia vuosia ulkomailla, jotta voisin oppia Keski-Euroopppalaista työskentelyä metsäalalla tarkemmin. Tätä työkokemusta pidän arvokkaana lisäoppina, jota voin tuoda Suomen metsätalouteen käytännön tietona ja kokemuksena.

Opintoni ovat toistaiseksi vielä kesken, kaksivuotisesta maisterin koulutusohjelmasta on noin puolet suoritettuna, eli yksi lukuvuosi jäljellä opintoja. Tähän asti opinnot ovat olleet mielenkiintoisia ja toistaalta myös haastavia sekä erikoisia Suomen metsäalan koulutukseen verrattuna. Olen myös päässyt verkostoitumaan jonkin verran Keski-Euroopan metsäalan opiskelijoiden sekä ammattilaisten kanssa, sekä jakamaan Suomen metsätalouden tietoutta. Toisaalta myös olen vuoden aikana saanut uutta näkökulmaa metsäalaan Keski-Euroopan metsätaloudesta ja sen ulottuvuuksista. Olen myös ottanut osaa Yliopistoni projekteihin, joihin olen pyrkinyt tuomaan Suomalaista metsäosaamisen näkökulmaa, sekä henkilökohtaista koneellisen puunkorjuun osaamista.

Säätiön rooli hankkeessa oli tukea rahallisesti opinnoista aiheutuvia kustannuksia, joita itselläni olisi hankalaa kompensoida. Koska suurin osa kustannuksista oli välttämättömiä lukukausi- ja rekisteröintimaksuja, Säätiön rooli korostui entisestään hankkeen alkaessa Syksyllä 2015. Käytännössä katsoen en olisi pystynyt edes aloittamaan opintojani ilman Säätiötä, koska edelläkin mainitut lukukausimaksut tuli maksaa heti opintojen aloitettua. Vaikka opintojani on vielä vuosi jäljellä, lisäkustannuksia ei todennäköisesti enää tule.

Lisätietoja:

Metsätalousinsinööri Ilari Ollila, ilari658(at)gmail.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.