Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Opinnäytetyö: Metsäpaikka-palvelun implementointi Ranskan metsätalousstandardeihin

torstaina, 22.12.2016

Opinnäytetyön tavoite oli selvittää Ranskan metsätalouden toimintaympäristöä ja Metsäpaikka-palvelun potentiaalia mennä Ranskan markkinoille. Palvelun täydellinen sopeuttaminen Ranskan standardeihin vaatii yhteistyötä paikallisen ammattilaisen kanssa. Sinänsä Metsäpaikka on hyvässä kilpailuasetelmassa, että se on ainakin kirjoitushetkellä pidemmälle kehitetty kuin ranskalaiset kilpailijansa.

Ensimmäinen askel on löytää paikallinen yhteistyötaho, joka voi lisätä Metsäpaikan uskottavuutta paikallisten silmissä sekä edistää markkinointia. Tällainen voi olla esimerkiksi metsänhoitoyhdistysten keskusliitto ja sitä kautta paikalliset yhdistykset. Yksityismetsänomistajat, metsäpalveluyritykset ja yhteismetsät ovat potentiaalisia asiakkaita.

Ranskan metsätalous toimii vielä perinteisin menetelmin ja keskimäärin pienemmin yksiköin kuin Suomessa. Digitalisaatio ei vielä ole syrjäyttänyt paperia esim. metsäsuunnitelmien ja mittaustodistusten laadinnassa. Ranskan valtion metsäpolitiikan tavoite on metsätalouden voimistaminen ja metsänomistajien aktivoiminen, mikä tarjoaa mahdollisuuksia myös ohjelmistokehittäjille.

Haluan lausua suuret kiitokset Metsämiesten Säätiölle, jonka myöntämän apurahan turvin pystyin toteuttamaan ”Fact finding” – matkan paikan päälle. Kävin kesällä 2016 Etelä – Ranskassa Mimizanissa FOREXPO – metsämessuilla tutustumassa Ranskan metsäsektorin toimijoihin ja yrityksiin. Matkan lukuisista tapaamisista ja keskusteluista sain runsaasti materiaalia työhön. Tämän lisäksi vierailin Bretagnen alueella, missä sain mm. seurata paikallisen metsäpalveluyrityksen sekä puutavaran välittäjän työpäiviä.

Työni on tallennettu Theseus-tietokantaan otsikolla "Metsäpaikan implementointi Ranskan metsänhoitostandardeihin", mistä se löytyy Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden laitoksen opinnäytetöiden joukosta. Se on vapaasti kaikkien kiinnostuneiden luettavissa.

Lisätietoja:

Opiskelija Antti Manninen, Mikkelin ammattikorkeakoulu, amanninen77(at)gmail.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.