Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Opiskelijavaihto Malesiassa

keskiviikkona, 24.08.2016

Vaihtoni tarkoituksena oli metsätalouden opiskelu sekä kansainvälistyminen. Valitsemillani kursseilla syvennyttiin puun jalostukseen ja tuotteistamiseen, ulkoilutapahtumiin ja niiden järjestämiseen metsäluonnon hyvinvoinnin näkökulmasta, metsäpalveluihin sekä itselleni tulevaisuuden kannalta tärkeimpään aiheeseen eli paikkatietojärjestelmiin.

Vaihdon aikana pääsin myös tutustumaan paikalliseen metsätalouteen. Kielitaidon kehittymistä ja erityisesti ammattisanaston kartuttamista pidän merkityksellisenä vaihtoni kannalta.

Metsämiesten Säätiö oli osana rahoittamassa vaihto-opiskeluani Malesiassa. Metsämiesten Säätiön myöntämä apuraha mahdollisti vaihtoni toteutumisen käytännössä.

Lisätietoja:

Jussi Nevalainen, jussi.nevalainen(at)karelia.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.