Opiskeluvaihto Pietarin metsäinstituutissa

tiistai, 09.08.2016

Olin opiskeluvaihdossa Pietarin metsäinstituutissa lukuvuoden 2015-2016. Opiskelumaaksi valitsin Venäjän, koska tavoitteenani oli oppia venäjänkieltä ymmärrettävästi ja siitä olisi mahdollisesti apua tulevaisuuden työnhaussa.

Koska yliopistolla ei ollut englanninkielistä kanditason opetusta, osallistuin maisterintason kursseille, jotka olivat englanniksi. Opiskelu poikkesi Suomesta huomattavasti. Kurssit kävimme yksi kerrallaan, jonka jälkeen aiheesta järjestettiin tentti. Opettajasta ja aiheesta riippuen tentti oli kirjallinen tai tietokoneella monivalintana. Lukujärjestyksiä ei varsinaisesti ollut, vaan sovimme seuraavat tunnit aina edellisellä tunnilla.

Kurssit vaihtelivat metsäekologian matemaattisesta mallinnuksesta Venäjän metsäpolitiikkaan. Matemaattiset kurssit koin itse vaikeiksi, koska olen ammattikorkeakouluopiskelija ja emme ole aiemmin käyneet vastaavanlaisia menetelmiä koulussa. Näillä kursseilla käytimme kaavoja, joista teimme laskentataulukoita exceliin tai käytimme erillistä ohjelmaa. Muilla kursseilla opetus olin hyvin luentomaista. Opettaja näytti diat powerpointilla ja puhui aiheesta. Tämän lisäksi teimme myös paljon raportteja ja omia powerpoint esityksiä, jotka sitten esittelimme muulle ryhmälle.

Aineopintojen lisäksi osallistuin myös yliopiston tarjoamalle venäjänkielen kurssille. Vaikka minulla olikin jo pohjalla hieman kielenopintoja Suomessa, aloitettiin opiskelu aivan perusteista. Aluksi opiskelu oli haastavaa, koska opettaja puhui vain venäjää, mutta ajan mittaa tästä ei niin paljoa vaivaa enää ollut. Oppikirjat olivat englanniksi, joten täysin opettajan varaan ei tarvinnut jättäytyä. Tosin välillä olisi ollut hyvä, että opettaja olisi osannut myös selittää asioita englanniksi selvennyksen vuoksi.

Vaihdon ajan asuin yliopiston asuntolassa. Minulle oli järjestetty huone niin sanotusta hotellikerroksesta. Tätä vaihtoehtoa kadun näin jälkikäteen, koska kerroksessa oli harvoin muita asukkaita. Olisi ollut kielenopintojen kannalta parempi, jos olisin asunut muiden opiskelijoiden kanssa samoissa tiloissa. Toki majoituksen taso olisi tällöin ollut matalampi, mutta olisin tutustunut aiemmin uusiin ihmisiin ja joutunut käyttämään kieltä enemmän. Matka asuntolasta koululle taittui linja-autolla, mutta aikaa varaamalla kävelykin olisi onnistunut.

Elämä miljoonakaupungissa oli varsin erilaista Suomen oloihin verrattuna. Itselläni meni muutama kuukausi järjestelmän opetteluun ja ymmärtämiseen, mutta mikään asia ei tullut shokkina, koska olin jo valmiiksi asennoitunut siten, että mitä vain voi tapahtua. Matka asuntolasta kaupungin ytimeen tapahtui luonnollisesti metrolla, ja koko matkaan kului aina noin 40 minuuttia riippuen kulkiko osan matkasta linja-autolla vai kävellen. Lukuvuoden aikana en kerennyt nähdä lähellekään kaikkea, mitä kaupungilla oli tarjota, ja tästä syystä aionkin tulevaisuudessa vierailla kaupungissa useaan otteeseen.

Vaihdon aikana sain monia uusia ystäviä, joihin aion pitää yhteyttä vielä pitkään. Ystävien hankinta oli varsin kielenoppimisen takia tärkeää, koska harva puhui niin hyvää englantia, että sillä olisi pystynyt keskustelemaan koko ajan. Pakko onkin hyvä opettaja ja kieltä oppi huomaamatta kun sitä vain käytti arkitilanteissa ja ystävien kanssa. Vaikka elämä Pietarissa ei aina ollutkaan aivan ruusuilla tanssimista, niin päivääkään en vaihtaisi vaihdostani pois. Käteen jäi paljon tarinoita kerrottavaksi, ystäviä, kokemuksia ja toivottavasti myös hyötyä tulevaisuuteen. En aio lopettaa kielenopiskelua vaihdonloppumiseen vaan tulen pitämään kielitaitoa yllä Suomessa kaikin mahdollisin keinoin.

Kiitos Metsämiesten Säätiölle apurahasta, mikä helpotti vaihdossa olemista!

Lisätietoja:

Opiskelija Petrus Martiskin, Karelia amk, petrus.martiskin(at)gmail.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.