Suomeen perusteilla Metsäopetus ry

keskiviikko, 20.05.2015

Metsäala on biotalouden ytimessä; puhuttiinpa perinteisistä metsäteollisuuden tuotteista, puuenergiasta, uusista biotuotteista tai metsien virkistyskäytöstä. Metsäteollisuuden viimeaikaiset uutiset ja alan rakennemuutokset heijastavat voimakkaita vaikutuksia metsäopetuksen kenttään. Koulutuksen järjestäjät toimivat taloudellisesti yhä tiukkenevassa tilanteessa, jossa työelämän odotukset kasvavat koko ajan. Erityisesti haasteena on metsäammattilaisten osaamisen ja saatavuuden sekä yrittäjyyden turvaaminen jatkossa.

Metsämiesten Säätiön apurahalla on keväällä 2015 käynnistynyt hanke, jonka avulla selvitetään eri toimijoiden yhteinen näkemys ja tahtotila lähteä nykyistä tiiviimpään sekä koordinoidumpaan metsäopetuksen edistämistyöhön. Tavoitteena on Metsäopetus ry:n perustaminen ja yhdistyksen toiminnan käynnistäminen. Yhdistys kokoaa yliopistot, ammattikorkeakoulut ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät sekä koko metsäalan aikaisempaa laajempaan yhteistyöhön metsäopetuksen kehittämisessä ja järjestämisessä.

Metsäopetus ry:n perustamisen avulla haetaan vaikuttavuutta seuraaviin asioihin:

 • työelämä- ja opetusyhteistyö
 • opetusmateriaalin kehittäminen ja yhteiskäyttö
 • metsäpedagogiikan kehittäminen (oppilaitokset ja metsäammattilaiset)
 • käytännön metsätyönopetuksen edellytyksien ja toimintamallien edistäminen
 • valtakunnallinen ja alueellinen markkinointi sekä alasta tiedottaminen 
 • yhteinen koordinointi alan parhaiden käytäntöjen sekä laadun kehittämiseksi ja eteenpäin viemiseksi
 • koulutusalojen ja koulutustasojen yhteistyön lisääminen 

Valmisteluhanke on käynnistynyt keväällä 2015 ja hankkeen vetäjänä toimii Karl-Erik Hasa. Hankkeessa otetaan valmisteluvaiheessa tarkemmin yhteyttä metsäopetusta antaviin koulutusten järjestäjiin sekä keskeisimpiin alan toimijoihin ja sidosryhmiin. Yhdistys perustetaan vuoden 2015 aikana ja tavoitteena on käynnistää varsinainen toiminta v. 2016 aikana.

Valmistelua jatketaan työryhmän toimesta. Hankkeen vastuulliseen johtajaan ja työryhmän jäseniin voi olla suoraan yhteyksissä.

 • Karl-Erik Hasa, SAKKY, karl-erik.hasa(a)sakky.fi, 044-7854120
 • Tiina Eklund, METO, tiina.eklund(a)meto-ry.fi, 040-7610175
 • Jukka Eronkoski, JEDU, jukka.eronkoski(a)jedu.fi, 0408-351714
 • Pekka Janhonen, POKE, pekka.janhonen(a)poke.fi, 0400-542031
 • Timo Leinonen, MAMK, timo.leinonen(a)mamk.fi, 040-8420627
 • Jukka Malinen, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, jukka.malinen(a)uef.fi, 050-5226469
 • Kyösti Paloniemi, LAO, kyosti.paloniemi(a)lao.fi, 020-7984567
 • Mika Rekola, HELSINGIN YLIOPISTO, mika.rekola(a)helsinki.fi, 040-5633509
 • Vesa Tanttu, TTS, vesa.tanttu(a)tts.fi, 044-7143676
 • Ari Vanamo, TAMK, ari.vanamo(a)tamk.fi, 040-5616873

Työryhmän asiantuntijana toimii Heikki Pajuoja Metsätehosta, heikki.pajuoja(at)metsateho.fi,
puh. 040 528 4359

Lisätietoja:

Hankkeen vastuullinen johtaja Karl-Erik Hasa, Metsäopetus ry valmisteluryhmä,
karl-erik.hasa(at)sakky.fi, puh. 044 785 4120

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.