Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Työharjoittelu Englannissa kesällä 2016

maanantaina, 26.09.2016

Suoritin ensimmäisen metsätalousinsinöörin opintoihin kuuluvan työharjoittelun Forestry Commissionissa, jolla on monta eri toimistoa ympäri Englantia ja Skotlantia. Minut sijoitettiin Lounais-Englannissa sijaitsevaan Colefordin toimistoon. Forestry Commission on organisaatio, johon kuuluu perinteisen metsätalouden lisäksi muitakin osa-alueita. Niitä ovat esimerkiksi metsien virkistyskäyttö, metsässä sijaitsevat kiinteistöt ja villieläinten hoito.

Forestry Commission on suurin metsänomistaja Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Colefordin toimisto huolehtii pääasiassa Forest of Deanin metsistä, joissa on paljon metsien virkistyskäyttöä. Missä ikinä työskentelinkään, yksin ei tarvinnut olla: pyöräily- ja kävelyreitit olivat kovassa käytössä. Metsissä oli myös monia camping-alueita. Näistä kaikista huolehtiminen kuuluu Forestry Commissionin metsien virkistyskäytön osastolle. Metsien runsas virkistyskäyttö tuo haasteita esimerkiksi hakkuille, ja on tärkeää, että turvallisuusasiat ovat kunnossa.

Itse suoritin lähes koko harjoittelun metsänhoidon ja metsätalouden osastolla. Ohjaajana harjoittelussani toimi David Sykes. Työskentelin kuitenkin paljon Forestry Commissionin craftpersoneiden eli "harjoittelijoiden" kanssa. Työtehtäviimme kuului mm. metsien mittausta ja harvennustarpeen arviointia. Sain myös itsenäisesti suorittaa mm. taimikon inventointia sekä etsiä metsistä poistettavia aitoja. joita pystytetään mm. taimikoiden ympärille eläintuhojen välttämiseksi.

Pääsin myös tutustumaan virkistyspuolen ja wildlife rangereiden työhön. Forest of Dean on laaja alue, joten autolla ajoa työpäivien aikana saattoi olla runsaasti. Vasemmanpuoleiseen liikenteeseen tottuminen vei hetken, mutta siitä se sitten lähti sujumaan mitä enemmän ajoi. Tiet Englannissa ovat myös huomattavasti mutkaisempia ja mäkisempiä kuin Suomessa - sekä nopeusrajoitukset ovat suuremmat.

Forestry Commissionin metsien hakkuut, taimien istutukset, metsäteiden kunnossapidon ja taimikoiden aitaamiset hoitavat urakoitsijat. Harjoittelun aikana tapasinkin monien eri alojen urakoitsijoita ja tämän takia kokonaiskuva Forestry Commissionin toiminnasta hahmottui paremmin. Englannissa eri puulajeja käytetään metsätaloudessa paljon enemmän kuin Suomessa, ja Forestry Commissionin tavoitteena on saada noin 60% omistamistaan metsistä lehtipuumetsiksi. Puulajien tuntemus kasvoi harjoittelun aikana väkisinkin.

Harjoittelu auttoi kielitaidon parantamisessa ja varsinkin metsätalouteen liittyvä sanasto karttui runsaasti. Ulkomailla työskentely antoi uusia näkökantoja metsätalouteen ja ylipäänsä omaan maailmankuvaan. Toivotaan, että jatkossa tästä kokemuksesta on hyötyä niin työllistymisessä kuin elämässä yleensäkin!

Metsämiesten Säätiön tarjoaman apurahan turvin mahdollistin asumiseni ja elämiseni Englannissa. Englannissa vuokrataso ja yleinen hintataso on ehkä hiukan korkeampi kuin Suomessa.

Lisätietoja:

Opiskelija Minna Vänttinen, Karelia-ammattikorkeakoulu, minnavantti(at)gmail.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.