Vaihto-opiskelu Tsekin Brnossa

keskiviikko, 06.06.2018

Kuuden hengen opiskelijaporukkamme suoritti Erasmus -vaihdon Mendelin yliopistossa Tsekin Brnossa helmikuusta toukokuuhun. Matkan aikana opimme paljon keski-eurooppalaisesta ja tsekkiläisestä metsätaloudesta. Lisäksi pääsimme matkan aikana tutustumaan paikalliseen kulttuuriin sekä uusiin ihmisiin.

Vaihtoaikanamme huomasimme että metsätalouden harjoittamisessa on paljon eroavaisuuksia verrattuna Suomeen. Esimerkiksi suurin osa hakkuista suoritetaan Tsekissä edelleen metsurityönä metsäkoneiden sijaan. Puuta ei myöskään katkota metsässä vaan korjuu suoritetaan suurelta osin kokopuukorjuuna ja katkotaan vasta käyttöpaikalla. Suomeen verrattuna tsekeissä harjoitettava metsätalous tuntui monelta osin vanhanaikaiselta ja välillä jopa tehottomalta.

Yksi opintojaksoistamme käsitteli tsekkiläistä sahateollisuutta ja kurssin puitteissa pääsimme vierailemaan kahdella eri sahalla. Toinen sahoista oli Mendelin yliopiston omistama pieni saha lähellä Brnon kaupunkia. Kyseisellä sahalla toiminta oli kokolailla pienimuotoista ja sahan toiminta vaati paljon työvoimaa suhteessa tuotantoon, koska toimintoja ei oltu automatisoitu. Toinen saha jolla pääsimme vierailemaan oli Stora Enson saha pienessä Ždírecin kaupungissa. Kyseinen saha erosi huomattavasti edellisestä sahasta, sillä se oli kaikin puolin modernimpi ja täytti kaikki nykyaikaisen tuotannon vaatimukset. Saha oli kapasiteetiltaan Stora Enson toiseksi suurin.

Koko kuuden hengen ryhmämme on kiinnostunut metsästyksestä, joten valitsimme yhdeksi opintojaksoksi Tsekin riistanhoitoa ja metsästystä käsitelleen kurssin. Tähänkin kurssiin sisältyi kaksi opintomatkaa joissa tutustuimme kurssin aihealueisiin paikallisilla metsästysalueilla. Tämänkin kurssin aikana huomasimme miten paljon eroavaisuuksia löytyy suomalaisen ja tsekkiläisen metsästyskulttuurin välillä. Tsekkiläisille metsästystapahtuma on hyvin juhlava tapahtuma perinteikkäine metsästysasuineen ja rituaaleineen, kun taas Suomessa metsästys on paljon arkisempaa.

Kokemus ulkomailla opiskelusta oli meille tärkeää tulevaisuuden kannalta. Matkan aikana kertyi kokemusta toimia eri kansallisuuksista tulevien ihmisten kanssa, josta on hyötyä työelämässä. Matkan aikana myös englannin kielen taito kehittyi ja kynnys käyttää englannin kieltä laski, josta on varmasti hyötyä tulevaisuudessa.

Kiitämme Metsämiesten Säätiötä saamastamme taloudellisesta tuesta, joka mahdollisti meille nauttimisen vaihtoajasta.

Lisätietoja:

Opiskelija Juho Ronkainen, Lapin ammattikorkeakoulu, juho.ronkainen(at)edu.lapinamk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.