Harjoittelu Itävallassa, ÖBF AG Consulting

tiistai, 27.01.2015

Suoritin opintoihini liittyvän työharjoittelun 1.9-30.11.2014 Itävallassa, Purkersdorffissa, yrityksessä nimeltä Österreichische Bundesforste AG (ÖBF). ÖBF on Itävaltalainen valtion omistama metsäkonserni, joka hallinnoi yhteensä 860 000 hehtaaria maata, joista noin 523 000 hehtaaria on metsää. Se toimii suurimpana puun tarjoajana Itävallassa. Talousmetsien lisäksi konserni hallinnoi kiinteistöjä ja luonnonpuistoja.

Tein harjoitteluni ÖBF:n konsultointiosastolle, joka tekee kansainvälisiä toimeksiantoja. Harjoittelussa pääsin tutustumaan perin pohjin projektipohjaisten töiden tekemiseen ja niiden eri vaiheisiin, kuten projektitarjousten, sopimusten ja loppuraportin tekemiseen. Lisäksi tutustuin hyvin perusteellisesti konsernin muuhun toimintaan. Pääsin näkemään alppimetsissä tapahtuvaa riistanhoitoa, metsien inventointia, suunnittelua, hakkuita ja kaapelijuontoa. Koin erittäin mielenkiintoisena nähdä alppimetsissä työskentelyn. Se poikkeaa olosuhteiden ja maan muotojen vuoksi todella paljon pohjoismaisista metsistä. Tämän lisäksi mielenkiintoista oli nähdä kuinka metsästyksen suuri merkitys liiketoimintana Itävallassa.

Tavoitteeni toteutuivat osittain ja harjoittelu oli kokonaisuudessaan hyvin antoisa ja opettavainen. Tarkoituksena olisi ollut saada aihe pro gradu -tutkielmaan, mutta heillä ei valitettavasti ollut tarjota tällä kertaa paikkaa. Pääsin kuitenkin tutustumaan lukuisiin metsäalan ammattilaisiin ja uskon, että tästä kansainvälisestä työkokemuksesta on minulle hyötyä tulevaisuudessa. Harjoittelu antoi myös hyvät puitteet opiskella paikallista kieltä ja kulttuuria.

Ilman Metsämiesten Säätiön tukea olisi harjoitteluun lähtö ollut taloudellisesti hankalaa, sillä harjoittelu oli palkaton. Haluaisin täten kiittää Metsämiesten Säätiötä tuesta sekä tästä tilaisuudesta lähteä suorittamaan koulutusohjelmaani liittyvän harjoittelun.

Lisätietoja:

MMK Jyrki-Pekko Kinnunen, jyrki.p.kinnunen(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.