Kansainvälinen metsäopetuksen ja verkostoitumisen symposium

torstai, 16.08.2018

Kansainvälinen metsäopetuksen ja verkostoitumisen symposium järjestettiin Raahessa 8.6-10.6. Symposiumissa oli 36 osallistujaa yhteensä 14 maasta: Itävalta, Belgia, Brasilia, Canada, Tshekki, Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Alankomaat, Venäjä, Espanja, Sveitsi ja Yhdysvallat. Symposiumiin kuului ohjattua verkostoitumista, maastokäyntejä, esitelmiä ja metsäinventoinnin uusimpiin välineisiin tutustumista.

Symposiumin tavoitteena oli parantaa virallista metsäopetusta ja edistää elämän mittaista oppimista tuomalla uransa alkuvaiheessa olevia tutkijoita, ammattilaisia sekä metsäalan ja metsäalaa sivuavien alojen opiskelijoita yhteen jakaakseen tietoutta metsätaloudesta ja metsäopetuksesta ympäri maailmaa. Symposiumin pääaiheet olivat maankäytön muutoksen hallinta ja kannustimet, ekosysteemipalveluiden arvottaminen, työelämässä menestymisen edellyttämä osaaminen, kansainvälisen verkostoituminen ja sen hyödyt.

Osallistujat toivat esille monia eri näkökulmia metsäkoulutuksestaan ja työelämän vaatimuksista, mutta koska työtehtävät ja paikalliset olosuhteet vaihtelevat paljon, ei voida yleistää kaikkia mielipiteitä sopivaksi kaikkialle. Tietynlaisien opetusmenetelmien nähtiin valmistavan parhaiten työelämän vaatimuksiin. Osallistujat toivat esille maasto-opetuksen lisäämisen, tapaustutkimukset ja projektityöt ryhmissä. Tarkempia mielipiteitä on raportoitu IFSA-IUFRO metsäopetus -työryhmälle.

Verkostoitumista pidettiin erittäin tärkeänä osana koulutusta ja työelämää. Tätä tärkeyttä perusteltiin sillä, että on helpompaa työskennellä ihmisten kanssa, jos tuntee ihmisen tai on yhteisiä tuttavia ja lisäksi todettiin hyvien verkostoitumiskokemuksien edes auttavan uusien ihmisten kohtaamista. Verkostoitumisesta nähtiin myös välttämättömänä pysyäkseen ajan tasalla uusimmista teknologioista, toimintatavoista ja metsäpolitiikasta.

Symposiumia tukivat Metsämiesten Säätiö sekä Kansainvälinen Metsätutkimusorganisaatioiden Unioni (IUFRO). Kiitos Metsämiesten Säätiölle tuesta.

Lisätietoja:

MMM Jani Nivala, janinivala91(at)gmail.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.