Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäopettajien kurssilla keskiössä vuorovaikutustaidot ja oivaltavan oppimisen pedagogiikka

torstaina, 03.09.2020

Keväällä 2020 järjestettiin ensimmäinen Metsäopettajien Akatemian kurssi ”Tulevaisuuden taidot – Sulautuva koulutus metsäalan opettajille”. Hankkeessa valmisteltiin kurssin materiaali sekä toteutettiin yksi kurssi.

Kurssin läpileikkaavina teemoina olivat opettajan työssä tarvittavat tunne-, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot sekä oivaltavan oppimisen pedagogiikka. Professori Kirsti Lonka toimi kurssin pääkouluttajana.

Kurssille osallistui 20 opettajaa Metsäkoulutus ry:n jäsenorganisaatioista kaikilta koulutustasoilta ympäri Suomen.

Tammikuulta huhtikuulle 2020 kestäneeseen kurssiin kuului kolme lähiopetusjaksoa ja näiden välissä itsenäisesti tehtävät oppimismoduulit. Verkkomateriaali koostui teoriaa ja käytäntöä yhdistävistä videoista, harjoituksista ja näytellyistä vuorovaikutusskenaarioista. Lähitapaamisissa Majvikissa opettajat pääsivät mm. havainnoimaan ja harjoittelemaan yhdessä erilaisia viestintä- ja vuorovaikutustilanteita. Sisältöön kuului lisäksi vuorovaikutusta ja oivaltavaa oppimista käsittelevää kirjallisuutta.

Metsäalan opettajien rooli metsäalan uudistumisessa on merkittävä: työelämän tarpeet tuntevat sekä oivaltavan oppimisen keinoja käyttävät opettajat ja oppilaitokset valmistavat opiskelijoita paremmin työelämään ja tuottavat hyödyllistä tietoa ja tutkimusta alan menestymiseen.

Kurssi evaluoidaan syksyllä 2020 ja tuloksia hyödynnetään kurssin jatkokehittämisessä. Seuraava kurssi on suunniteltu järjestettäväksi keväällä 2021.

Kurssin rahoittajana toimi Metsämiesten Säätiö. Metsäteho Oy ja Metsäkoulutus ry vastasivat kurssin järjestämisestä ja toteutuksesta.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy, heikki.pajuoja(a)metsateho.fi, puh. 040 528 4359

viestintäkoordinaattori Laura Kammonen, Metsäteho Oy, laura.kammonen(a)metsateho.fi, puh. 0405704777

http://metsahyvinvointi.fi/metsaopettajien-akatemia/

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.