Metsätalouden opiskelijat kansainvälistyivät Pietarissa

tiistai, 05.04.2016

Venäläisopiskelijoiden ystävällisyys ja sydämellisyys ilahduttivat Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijoita Pietarissa. Intensiiviviikolla metsätalouden AMK ja YAMK opiskelijat saivat mahdollisuuden tutustua Venäjän metsätalouteen ja liiketoimintaan, venäläiseen kulttuuriin sekä metsäalan opiskeluun.

Intensiiviviikko toteutettiin yhdessä Pietarin metsäteknillisen yliopiston ja St. Petersburg State Technical University of Plant Polymers (PPU) yliopiston kanssa. Opiskeluviikon tavoitteena oli madaltaa kynnystä työskennellä uudessa ympäristössä, saada varmuutta työskentelyyn vieraalla kielellä ja luoda uusia verkostoja metsäalan opiskelijoiden ja yritysten kesken.

Viikolle osallistui sekä AMK-tutkintoa että YAMK-tutkintoa tekeviä opiskelijoita. Ryhmillä oli yhteistä ohjelmaa, esimerkiksi asiantuntijaluennot Venäjän metsätaloudesta ja sen haasteista sekä Venäjän metsäpolitiikasta. Suurimman osan ajasta AMK-opiskelijat työskentelivät suomalais-venäläisissä ryhmissä ja kehittelivät viikon aikana liikeidean metsäsektorilla toimivalle yritykselle. Jokaisella ryhmällä oli oma YAMK-opiskelijatutor, jonka tehtävänä oli auttaa omaa ryhmäänsä liikeidean kehittelyssä. Ideoinnissa onnistuttiin ja viikon päätteeksi viisi uutta yritysideaa näki päivänvalon. 

Työskentely suomalais-venäläisessä ryhmässä koettiin antoisaksi ja motivoivaksi tavaksi oppia ja luoda uutta. Tosin kulttuurien väliset erot tulivat esiin osaamisessa ja vahvuuksissa. Kielitaito ei ole aina itsesäänselvyys ja työskentelytavoissa on eroja. Jokainen ryhmä kuitenkin onnistui liikeidean kehittämisessä. Ryhmätyöskentelyssä jokaisen osaamista ja persoonaa tarvitaan. Lopputulos syntyy yhteistyöllä.

Integroitu ryhmä ja osittain yhteinen ohjelma oli mielekäs. Ryhmät pystyivät hyödyntämään YAMK-opiskelijoiden kokemusta liikeideoissaan ja mielenkiintoisia keskusteluja käytiin sekä työpäivien aikana että iltaohjelmissa.  

YAMK-opiskelijat vierailivat yrityksissä oppimassa uutta venäläisestä liiketoimintakulttuurista. Vierailukohteina olivat Suomen pääkonsulaatti, Lemminkäinen, Stora Enso ja Komatsu Forest.

Viikon aikana työskenneltiin kovasti, mutta aikaa oli myös tutustua kulttuuriin ja kaupungin nähtävyyksiin pietarilaisopiskelijoiden toimiessa oppaina.  Se oli hyvä, sillä monelle opiskelijalle tämä oli ensimmäinen vierailu itänaapuriin. Ja nähtäväähän Pietarissa riittää. Suurin osa ryhmästämme pääsi seuraamaan myös Pietarin SKAn jääkiekko-ottelua.

Ennakkoluulot karisevat puolin ja tosin. Myös yhteistyö sujuu, kun yhdessä tehdään ja tekemällä opitaan, kansainvälisestikin. Kiitos Metsämiesten Säätiölle Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kansainvälistymisen tukemisesta!

Lisätietoja:

Lehtori Kirsi Itkonen, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Metsätalouden laitos, kirsi.itkonen(at)mamk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.