Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Olosuhteiden karsima metsäurheiluvuosi 2020

perjantaina, 08.01.2021

Vuoden 2020 toimintaa haittasivat sekä huonot lumiolosuhteet että koronaepidemia. Olosuhteista huolimatta saatiin kuitenkin organisoitua kohtuullisen hyvä metsäurheiluvuosi.

Tukkilaisten SM-kisat jäivät koronatilanteen vuoksi pitämättä. Ja samoin kävi myös Metsäväen EM-suunnistusten. Onneksi Metsäväen EM-talvikisat ehdittiin pitää juuri ennen koronaepidemian alkamista. Suomalaisista metsänomistajista ja metsäammattilaisista koostunut 24 hengen joukkue osallistui Puolan Dusznikissa 19.-25.12 2020 pidettyihin Metsäväen 52. EM-talvikisoihin hyvällä menestyksellä, tuomisena oli 11 henkilökohtaista mitalia ja kaksi viestimitalia. Suomen Metsäurheiluliitto organisoi kansainvälisten kisamatkojen järjestämisen ja turvaa siten kansainvälisen vuorovaikutuksen jatkumisen.

Evijärvellä järjestettiin kesällä 22 kertaa opetusta tukkilaislajeissa. Opetus järjestettiin uuden uittomieskämpän rannassa. Tavoitteena on saada uusia harrastajia lajin pariin. Metsäopetuksen SM-talvikilpailut pidettiin Tampereella 14.-16.2.2020, mutta sää olosuhteiden takia metsätaitoilu jouduttiin perumaan. Metsäopetuksen SM-kesäkilpailut pidettiin Rovaniemellä 25.-27.9.2020. Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan metsätaitokisoihin ja kehittämään arviointi- ja vuorovaikutustaitojaan.

Vuoden 2020 aikana järjestettiin kahdet metsäammattilaisten SM-metsätaitokisat. Talvikisat ehdittiin pitää juuri ennen koronarajoitteiden alkamista. SM-kesäkisa puolestaan siirrettiin normaalia myöhemmäksi, jotta piirit ehtivät pitää omat kisansa ennen kesän päätapahtumaa. Siirrosta huolimatta onneksi myös SM-kesäkisa ehdittiin pitää juuri ennen koronarajoitteiden tiukentumista. Metsäammattilaisten SM-kisat järjestivät talvella JYMY ja kesällä LÄME. Perjantain pikakisa keräsi talvella 114 ja kesällä 141 osallistujaa. SM-talvikoisojen normaalimatkoilla oli 127 osallistujaa ja kesäkisoissa 136. Sekä talvi- että kesäkisoissa oli sekä pika- että normaalikisoissa mukana myös opiskelijoita ja stipendit saatiin jaettua, vaikka nuorten määrä kisoissa on edelleenkin hälyttävän vähäinen. Kansallisia talvikisoja järjestettiin 13 kpl ja kesäkisoja puolestaan 10 kpl. Osa talvikisoista peruttiin lumiolosuhteista ja osa koronatilanteesta johtuen ja kaikki kesäkisat pidettiin vasta kesälomakauden jälkeen. Kisat ovat oiva paikka eri organisaatioiden metsätoimihenkilöiden väliselle vuorovaikutukselle.

Vuonna 2020 Suomen Metsäurheiluliiton kotisivut siirrettiin uuteen Webhotelliin ja uusittiin. Kotisivuja päivitetään kuukausittain. Suomen Metsäurheiluliiton sääntöuudistus, jossa vanhat säännöt uudistettiin vastaamaan nykyistä toimintaa ja mahdollistamaan toiminnan kehittämisen jatkossa, saatiin päätökseen ja uudet säännöt vahvistettiin ylimääräisessä liittokokouksessa SM-kesäkisojen yhteydessä.

Suomen Metsäurheiluliitto ry. käyttää Metsämiesten Säätiöltä saamansa apurahan kansainvälisten kisamatkojen ja tukkilaiskisojen organisointiin, metsäalan opiskelijoiden arviointitaitojen kehittämiseen ja tiedottamiseen. Apurahalla pyritään turvamaan kisaperinteiden jatkumista ja pyritään saamaan nuoria toimintaan mukaan. Suomen Metsäurheiluliiton kotisivut löytyvät osoitteesta smul.fi

Lisätietoja:
Sihteeri-rahastonhoitaja Johanna Perkkalainen, Suomen Metsäurheiluliitto ry., johanna.perkkalainen(a)mhy.fi,
puh. 0405552629
puheenjohtaja Antti Alho, Suomen Metsäurheiluliitto ry., antti.alho(a)mhy.fi, puh. 0400264395

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.