Aineksia ilmastonmuutoskeskusteluun

perjantai, 13.02.2015

Metsäyhdistyksessä käynnistettiin toimintavuoden aikana uudentyyppinen ajatuspajatoiminta, jonka tavoitteena on tuottaa julkiseen keskusteluun kiinnostavia keskusteluteemoja systemaattisen, ulkopuolelta tulevien signaalien sekä Metsäyhdistyksen toimiston ja hallituksen ajatustyön tuloksena.

Vuoden 2014 aikana keskityttiin kolmeen ajatuspajatoiminnassa esiin nostettuun teemaan: biomassan hiilineutraalius ja kysyntä, metsäalan merkityksen mittarit ja metsäverotuksesta tehtävä selvitys.

Vuoden alussa aloitettiin kahden ensiksi mainitun teeman selvittely. Melko pian kuitenkin huomattiin, että metsäalan merkityksen mittareista ei olisi saatavilla kantavaa ulostuloa, joten se vaihdettiin hallituksen päätöksellä metsäverotuksesta tehtävään selvitykseen. Mittarityöstä syntyi kuitenkin kaksi uutta graafia forest.fi-verkkosivulle: esitykset metsikkökuvioiden keskimääräisestä koosta sekä metsäalan brutto- ja nettovientitulo-osuuksien eroista.

Biomassan hiilineutraalisuus ja kysyntä -teeman työstä valmistui professori Pekka Kaupin ja viestinnän suunnittelija Hannes Mäntyrannan pamfletti Hakata vai säästää metsät ja ilmastonmuutos. Pamfletin teema valittiin Metsäpäivien pääaiheeksi ja sitä sekä pamflettia joka julkistettiin Metsäpäivien avajaisissa tuotiin vahvasti esille monin keinoin myös Metsäpäivien jälkeen. Pamfletti lähetettiin kansanedustajille, ministereille ja Euroopan parlamentin jäsenille avustajineen, Suomen neuvotteluryhmälle ilmastokokouksissa ja lukuisille muille tahoille. Pamfletin ajatuksia tuotiin laajasti esille Metsäpäivien yhteydessä lehdistössä ja myöhemmin myös esimerkiksi Yleisradion TV-kanavilla. Kirja on julkaistu myös englanninkielisenä verkossa, mutta tämän version julkistaminen on siirtynyt vuodelle 2015.

Metsäverotuksesta päätettiin lähteä tekemään kantaaottamatonta analyysiä siitä, millaisia vaikutuksia erilaisilla metsän verottamistavoilla voisi olla. Esityksen kirjoittaa Metsäyhdistyksen puolelta Päättäjien Metsäakatemian johtaja Harri Hänninen ja se tehdään yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen, nyttemmin Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden kanssa julkistettavaksi eduskuntavaalikeskustelun ja sitä seuraavan hallitusohjelman valmistelun käyttöön. Esityksen julkaiseminen siirtyi vuodelle 2015.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Anders Portin, Suomen Metsäyhdistys ry, anders.portin(at)smy.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.