Forestvisit -konsepti kokoaa suomalaista metsäosaamista yhteen

torstai, 2.05.2019

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy on luonut yhteistyössä laajan suomalaisen metsäalan toimijajoukon kanssa uuden, kansainvälisille markkinoille suunnatun Forestvisit –vierailukonseptin.

Suomalainen metsäosaaminen on maailman huippuluokkaa ja siitä ollaan kansainvälisesti hyvin kiinnostuneita. HY+ Oy käynnisti keväällä 2018 Forestvisit-hankkeen, jonka tavoitteena on ollut edistää suomalaisen metsäalan kansainvälistä näkyvyyttä sekä osaamis- ja koulutusvientiä. Hankkeen ideana on ollut luoda puitteet metsäalaa ja metsäkoulutusta esitteleville vierailuille, joiden kohderyhmänä ovat ulkomaiset delegaatiot, kuten metsäalan oppilaitokset, asiantuntijat, viranomaiset, yritysedustajat sekä muut metsäalasta kiinnostuneet. Vierailujen myötä ryhmät pääsevät tutustumaan suomalaiseen metsäopetukseen kaikilla sen asteilla sekä laajemmin Suomen metsäalan osaamisalueisiin ryhmän tarpeiden ja kiinnostusten mukaan.

Vierailut tulevat edistämään suomalaisen metsäalan tunnettuutta ja näkyvyyttä maailmalla. Vierailujen avulla voidaan luoda uusia yhteistyöverkostoja esimerkiksi koulutuksen, tutkimuksen ja liiketoiminnan osalta ja lisätä mahdollisuuksia viedä metsäalan osaamista kansainvälisille markkinoille. Lisäksi hanke on koonnut laajasti yhteen suomalaista metsäalan osaamista ja helpottaa metsäalan kansainvälisten vierailujen toteuttamista.

Tavoitteena on ollut luoda vierailukonsepti, joka hyödyttää monipuolisesti eri toimijoita. HY+ Oy:llä on pitkä kokemus kansainvälisten vierailujen järjestämisestä. Olemme jo yli 10 vuotta toteuttaneet suosittuja, suomalaista opetus- ja koulutussektoria esitteleviä vierailuja, jotka ovat vieneet maailmalle viestiä korkeatasoisesta osaamisestamme. ForestVisit –idea pohjautuu olemassa olevaan ja hyväksi havaittuun Eduvisit –konseptiinmme. Forestvisit –vierailut on suunnattu yli 10 hengen vierailuryhmille, jolloin vierailut voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Yksittäiset vierailijat ja pienryhmät voivat ilmoittautua mukaan avoimiin metsävierailuihin (open forestvisit), joiden ohjelma ja aikataulu ovat ennalta sovittuja.

Ensimmäinen avoin vierailu tullaan toteuttamaan syksyllä 2019. Vierailujen ohjelmat suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaisesti siten, että kokonaisuudesta tulee mahdollisimman mielekäs ja laaja-alainen oppimiskokemus, sisältäen niin yliopistollisen teoreettisen näkökulman kuin käytännönläheisen soveltavan osuuden.

Metsämiesten Säätiön rahoittamassa Forestvisit -hankkeessa on luotu rakenteet ForestVisit -vierailutoiminnan pohjaksi. Hankkeen aikana on koottu yhteistyöverkostot, suunniteltu vierailujen sisältöjä ja kartoitettu kohderyhmiä. Keskeistä hankkeessa on ollut hahmottaa suomalaisen metsäalan osaamisen kärjet, joita halutaan nostaa esille, ja toisaalta arvioida sitä, minkälaisille teemoille on kysyntää maailmalla.

Forestvisit –vierailukonseptille on hankkeen aikana todettu olevan selkeää kysyntää. Verkostoon on saatu mukaan yhteistahoja niin korkeakoulutason kuin ammatillisen tason metsäopetuksesta, metsäalan hallinnosta, teollisuudesta, edunvalvonnasta kuin ministeriötasoltakin sekä metsän eri käyttömuodoista. Lukuisat eri tahot ovat päässeet antamaan näkemyksiään ja ideoitaan vierailukonseptin sisältöön ja sitoutuneet olemaan mukana toteuttamassa tulevia vierailuja. Metsäsektorilla toimivat organisaatiot ovat myös todenneet, että tämän tyyppiselle vierailutoiminnan koordinoinnille on selkeää kysyntää. Metsäalan organisaatiot saavat runsaasti enemmän vierailupyyntöjä, kuin mitä heillä on mahdollisuus käytännössä toteuttaa.

Tutustu Forestvisit –konseptin tarkempaan esittelyyn verkkosivuillamme: https://hyplusglobal.fi/univisits/ .

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Riitta Aho, HY+ Oy, riitta.aho(a)helsinki.fi,

Asiakkuuspäällikkö Pirjo Silfversten, HY+ Oy, pirjo.silfversten(a)helsinki.fi,

https://hyplusglobal.fi/univisits/

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.