Hyvinvointia metsästä -kirja: uusin tutkimustieto metsien virkistyskäytöstä ja luontomatkailusta

torstai, 8.01.2015

Suomalaisesta metsästä on moneksi. Metsissä ulkoillaan, niitä ihaillaan ja niissä tarjotaan matkailupalveluja. Niitä suojellaan, hoidetaan ja niistä kiistellään. Metsät ja niiden kestävä hyödyntäminen on keskeinen Suomen talouden ja toimeentulon kivijalka, mutta kenen ehdoilla?

Marraskuussa ilmestyneessä Hyvinvointia metsästä -kirjassa eri tieteenalojen tutkijat tarkastelevat metsiä virkistyksen, matkailun ja talouden näkökulmista. Kirjassa tarkastellaan metsien tuottamaa hyvinvointia erityisesti luontomatkailun ja virkistyskäytön näkökulmasta. Suomalaisten metsänkäyttö on muuttunut voimakkaasti yhden sukupolven aikana. Yhä harvemmalla suomalaisella on suora yhteys metsätalouteen tai puuntuotantoon. Sen sijaan metsästä on tullut monelle virkistyksen ja hyvinvoinnin lähde. Sinne ovat tulleet myös matkailuyrittäjät ja ulkomaiset marjanpoimijat. Uusia luontoon pohjautuvia yritysideoita etsitään ja kehitetään, ja niiden myötä tarve käyttömuotojen yhteensovittamiselle ja luonnon kestävälle käytölle kasvaa.

Kirjassa tarkastellaan metsien tuottamaa hyvinvointia erityisesti luontomatkailun ja virkistyskäytön näkökulmasta. Niiden merkitystä pohditaan paitsi yksilön ja yhteisöjen, myös yritysten ja elinkeinotoiminnan kannalta. Lisäksi kirjassa käsitellään suomalaisten luontosuhteen muuttumisen vaikutuksia kaupungistumisen, kulttuurisen monimuotoistumisen ja elämäntapamuutosten myötä.

Kirjassa on neljä päälukua:
I Luonnossa virkistäytymisen tavat ja hyvinvointihyödyt
II Paikat, maisemat ja ympäristöt
III Luontomatkailun ja virkistyskäytön talous
IV Hyvinvointia: kenelle ja miten?
Yhteenvedossa esitetään kirjoittajien tiivistetyt suositukset siitä, miten luonnossa liikkumista, virkistäytymistä ja matkailua voitaisiin kehittää ja edistää kestävästi.

Kirja pohjautuu Metsäntutkimuslaitoksen Metsästä hyvinvointia -tutkimusohjelman (2008–2013) tuottamaan tietoon. Se palvelee luonnonvarojen ja maankäytön sekä ympäristöalojen opetusta. Se on hyödyllistä luettavaa suunnittelijoille, matkailun kehittäjille ja luontomatkailuyrittäjille. Kirja on tiivis tietopaketti myös muille luonnon virkistyskäytöstä kiinnostuneille.

Kirjoittajista valtaosa on Metlan tutkijoita. Kirjan ovat toimittaneet metsien virkistyskäytön ja luontomatkailun asiantuntijat professori, MMT Liisa Tyrväinen sekä tutkijat MMT Mikko Kurttila, MMM Tuija Sievänen ja YTT Seija Tuulentie.

Kirja on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantama ja sen julkaisemista on tukenut Metsämiesten Säätiö.

Kirjan tiedot:
Hyvinvointia metsästä. Tyrväinen, L., Sievänen, T., Tuulentie, S. & Kurttila, M. (toim.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2014. 271s. ISBN 978-952-222-587-0.

Lisätietoja:

Professori Liisa Tyrväinen, Metsäntutkimuslaitos, liisa.tyrvainen(at)metla.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.