Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Joulupuuseuran opintomatka Tanskaan

torstaina, 19.12.2019

Joulupuuseura teki elokuussa 2019 viiden hengen voimin opintomatkan Tanskaan. Opintomatkan avulla saatiin tärkeää tietoa Tanskan leikkohavutuotannosta Joulupuuseuran leikkohavujen kasvatukseen ja markkinointiin liittyvään koulutus- ja opintomateriaalin tuottamiseen liittyvään kehitystyöhön. Tanska on joulupuu- ja leikkohavutuotannon edelläkävijä Euroopassa. Joulupuuseura edistää joulupuiden ja leikkohavujen kasvattajien ja sidosryhmien välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä Suomessa. Seuran tavoitteena on nostaa kotimaisen joulupuu- ja leikkohavutuotannon laatua ja lisätä volyymia kehittämällä alaa kohti ammattimaisempaa tuotantoa.

Opintomatkan verailukohteet olivat Tanskan länsiosista, missä on myös tavallisen metsäkuusen (Picea abies) viljelmiä. Opintoretken viisihenkinen ryhmä tutustui aitopihdan (Abies procera, kuningaspihta, aiemmin nimellä Abies nobilis) leikkohavuviljelmille. Ryhmä totesi muun muassa, ettäTanskan leikkohavuviljelmillä puut istutetaan aluksi hyvin tiheään, hieman yli metrin välein. Kymmenen rivin jälkeen on aina noin neljän metrin ajoura. Alaoksilta aletaan leikata havua ja jatkossa leikataan ylempänä valossa kasvavia oksia nosturien avulla. Alempia oksia voidaan jättää kasvamaan puun elinvoiman ylläpitämiseksi. Tanskalaiset luokittelevat aitopihdan
havuja useaan eri laatuluokkaan nimenomaan havun värin, puun iän ja havun kasvukorkeuden mukaan. Aitopihdat saavat yleensä kasvaa 20 metriä korkeiksi eli noin 30-vuotiaiksi. Runkoja harvennetaan myöhemmin, ja lopussa runkoja on kuuden tuhannen sijasta noin tuhat hehtaarilla.

Rymä tutustui myös Langesön joulupuumessuihin. Opintomatkan havainnoista kirjoitettiin Joulupuusanomiin lehtiartikkeli. Ilman Metsämiesten Säätiön tukea opintomatkaa ei olisi pystytty järjestämään.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Juha Ruuska, Joulupuuseura ry, puheenjohtaja(a)joulupuuseura.fi, puh. 040-5296500

Sihteeri Heini Katajisto, Joulupuuseura ry, sihteeri(a)joulupuuseura.fi, puh. 040-7381 341

https://joulupuuseura.fi/wp-content/uploads/2019/09/Joulupuusanomat_3-2019_nettiin-rev-2.pdf

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.