Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Kansainvälisen metsäviestinnän yhteistyö tiivistyy ja vahvistuu

keskiviikkona, 04.12.2019

Metsäalan kansainväliset toimijat ovat tiedostaneet metsäviestinnän yhteistyön kasvavan tarpeen. Lisääntyvään kritiikkiin metsien käytöstä on vastattava metsien käytön positiivisten ratkaisujen levittämisellä. Tämä vaatii aktiivista panostusta ja resursseja  viestintään. Tämän arvostuksen kasvattaminen ja siitä viestimisen osaamisen kasvattaminen vaikuttaa niihin viesteihin, joita kansainvälisissä politiikkaprosesseissa metsäalalla ja siihen vaikuttavilla aloilla työstetään.

Suomen Metsäyhdistyksen kansainvälisen viestinnän hanke uudisti ja vahvisti vuorovaikutusta ja verkostoja metsämaiden toimijoiden välillä. Vaikuttaminen, kansainvälinen yhteistyö sekä verkostojen luominen ja vahvistaminen sekä aktiivinen läsnäolo ja keskustelun painotusten ohjaaminen kansainvälisissä kokouksissa on keskeinen osa kansainvälistä hanketta.

Keskeinen vaikuttaja globaalien toimijoiden uusissa, metsien kestävän käytön viestiä vahvistavissa viestintähankkeissa on UNECE-FAO:n metsäviestintäverkosto Forest Communicators Network (FCN). Suomen Metsäyhdistyksen kansainvälisen viestinnän päällikkö Kai Lintunen on vuodesta 2018 toiminut FCN:n puheenjohtajana. Hän on myös FAO:n alueellisten metsäverkostojen globaalin koordinaatio- ja yhteistyöryhmän Euroopan edustaja.

FCN- verkosto on uudistunut ja voimistunut Suomen puheenjohtajakaudella. Se on saavuttanut lyhyessä ajassa strategisen kumppanin aseman metsäviestinnän kansainvälisessä yhteistyössä, ja kansainväliset yhteistyökumppanit laskevat sen toiminnan varaan paljon.

Kansainvälisen metsäviestinnän hanke jatkoi vuonna 2019 Suomen metsien käytön tuottamien ratkaisujen esille tuomista kansainvälisessä toimintaympäristössä. Metsien käytön tuottamia positiivisia ratkaisuja avattiin vuonna 2019 useassa globaalissa tapahtumassa suomalaisen ja boreaalisen metsäbiotalouden esimerkkien kautta.

Ennakoivaa vaikuttamista ja vuorovaikutusta sidosryhmäverkostojen kautta ja niiden kanssa yhteistyössä tehtiin muun muassa Deutscher Forstvereinin tapahtumassa, Saksan vihreiden metsäkogressissa ja Saksan liittopäivillä.

Asia-Pacific Forestry Week -kongressissa Lintunen nosti puheenvuorossaan esiin biotalouden tuottamat ratkaisut ja niistä viestiminen, case Suomen metsät. Metsäyhdistys myös vahvisti alueen 33 maassa kestävän metsätalouden parissa työskentelevien viestintävalmiuksia työpajassa.

Society for Ecological Restorationin (SER) konferenssissa SMY vahvisti viestintää monimuotoisuuden häviämisen estämiseksi ja ekosysteemipalveluiden elvyttämiseksi. Hankkeen tavoitteena oli saavuttaa uutta yleisöä metsien käytön tuomille ratkaisuille metsäalan ulkopuolelta. Kongressin yhteydessä pidettiin myös FAO:n alueellisten metsäviestintäverkostojen koordinaatiokokous, jossa FCN:n puheenjohtaja Kai Lintunen edusti Eurooppaa.

Metsäntutkimuksen maailmanjärjestön IUFRO:n viiden vuoden välein pidettävä maailmankongressi järjestettiin tänä vuonna Brasiliassa. IUFRO pyysi jälleen globaaleilta metsäviestintäverkostoilta strategista apua tutkijoiden viestintävalmiuksien kasvattamiseksi vääristyneiden metsäkäsitysten lisääntyessä. Kai Lintunen osallistui tilaisuuden suunnitteluun ja järjestämiseen ja puhui tilaisuudessa. Tilaisuus oli erinomainen mahdollisuus suomalaisen metsäbiotalouden ratkaisujen esille tuomiseen.

”Pohjoismainen metsiin perustuva biotalous on meille vahvuus, mutta se on sitä kaukaisempi ja epämääräisempi käsite mitä kauemmas mennään meikäläisistä ympyröistä. Työ vaatii pitkäjänteisyyttä, määrätietoisuutta ja kärsivällisyyttä. Pikavoittoja ei ole tiedossa”, Lintunen summaa kansainvälisen metsäviestintähankkeen haasteen.

”Vahvistuva kansainvälinen yhteistyö verkostojen kanssa parantaa ennakoivuutta. Kun rakennamme yhteistyötä hyvinkin erilaisista lähtökohdista kumpuavien erisuuntaisten näkemyksien kanssa, voimme lisätä ymmärrystä metsien ja puun käytön tuomista mahdollisuuksista. Voimien yhdistäminen ja yhteisten viestien muotoileminen vahvistaa viestejä.”

Lisätietoja:

Viestinnän johtava asiantuntija Anna Kauppi, Suomen Metsäyhdistys, anna.kauppi(a)smy.fi, puh. 0400 702 102

Kansainvälisen viestinnän päällikkö Kai Lintunen, Suomen Metsäyhdistys, kai.lintunen(a)smy.fi, puh. 050 351
2415

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.