Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Koillismaalaisia metsäsuhteita käsiteltiin "Luontokuva sillanrakentajana" -näyttelyssä

tiistaina, 26.03.2019

Luontokuva sillanrakentajana – Metsäsuhteita Koillismaalla -valokuvanäyttelyissä esitettiin erilaisia koillismaalaisia metsäsuhteita. Valokuvanäyttelyt olivat osa tutkimusta, jossa metsäsuhteita käsiteltiin soveltavan kuvataiteen keinoin. Tukimuksen osana järjestettiin kolme valokuvanäyttelyä, jotka toteutettiin v. 2018 puolella.

Tavoitteena oli tuoda esille erilaisia metsäsuhteita, lisätä ymmärrystä erilaisten metsäsuhteiden omaavien henkilöiden välille sekä herättää yleistä keskustelua metsäsuhteista ja erilaisista metsällisistä tavoitteista.

Luontokuva sillanrakentajana – Metsäsuhteita Koillismaalla, on tutkimuksen osa ja pro-gradu työn taiteellinen osuus.

Valokuvanäyttelyt järjestettiin 5.11.-30.11. 2018 Rovaniemellä, Tiedekeskus Pilkessä ja 4.12.-28.12. 2018 Kuusamotalon Kaamosgalleriassa. Oulangan luontokeskuksessa Kuusamossa näyttelykuvat olivat esillä 1.12.-31.12.2018 diaesityksen muodossa.

Hankkeen tavoitteena oli nostaa esille erilaisten metsäsuhteiden ymmärtämisen tärkeys. Tutkimushenkilöt ja näyttely-yleisö tutustuivat erilaisiin metsäsuhteisiin ja pääsivät reflektoimaan omaa metsäsuhdettaan näyttelykuvien kautta.

Näyttelyt ovat olleet esillä myös lehdistössä: 6.11.2018 Lapin Kansa, 26.11.2018 Maaseudun Tulevaisuus ja 10.12.2018 Koillissanomat ovat kirjoittaneet näyttelyitä koskevia artikkeleita.

Hanke päättyi tutkimushenkilöiden kanssa pidettyyn yhteisötapaamiseen Kuusamossa 2.2.2019.

Metsämiesten Säätiön tuki on mahdollistanut hankkeeseen ja näyttelyihin liittyvien matkojen tekemisen.

Lisätietoja:

opiskelija Kalle Immonen, Lapin yliopisto, kalimmon(a)ulapland.fi, puh. 0443474471

https://metsasuhteita.fi/metsasuhteiden-tutkimusta-soveltavan-kuvataiteen-ja-luontokuvauksen-keinoin/

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.