Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsä on nuorille tärkeä, metsäala kuitenkin edelleen vieras

maanantaina, 23.12.2019

Nuorten metsäbarometri

Nuorten metsäbarometrin tuoreet tulokset kertovat 15-25 vuotiaiden suomalaisten metsäsuhteesta sekä metsien käyttöön ja metsä- ja puualaan liittyvistä mielikuvista. Barometrin tuloksista selvisi muun muassa, että metsät ovat tärkeitä lähes yhdeksälle kymmenestä nuoresta riippumatta siitä missä päin Suomea he asuvat.

Nuoret miehet harkitsevat metsään tai puunjalostusteollisuuteen liittyvää ammattia huomattavasti nuoria naisia useammin. Kolme viidestä nuoresta ajattelee metsä- ja puualan tarjoavan työtä vastuullisella alalla. Pääosin mielikuvat metsä- ja puualasta ovat positiivisia, mutta moni ei osannut sanoa mielipidettään, väitteistä riippuen 20 -30 %.

Barometrin tuloksiin kokonaisuudessaan voi tutustua osoitteessa https://smy.fi/artikkeli/metsat-ovat-tarkeita-seka-kaupunkien-etta-maaseudun-nuorille/

Nuorten metsäbarometrin toteutti Taloustutkimus. Barometri on osa Metsämiesten Säätiön rahoittamaa ja Suomen Metsäyhdistyksen toteuttamaa Nuorisoviestintä – hanketta.

Barometrin tulokset julkaistiin metsä- ja puualan oppilaitosten markkinointiverkoston vuosittaisessa tapaamisessa Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Metsäyhdistyksen kokoon kutsumassa tapahtumassa päivitettiin kuulumiset alan koulutuksen markkinoinnin ja tutkimusten saralta kuluneen vuoden ajalta.

Yhteisiä markkinointiponnistuksia ja parhaiden käytänteiden jakamista tarvitaan jatkossakin, jotta ala tulee tunnetuksi ja nuoret osaisivat hakeutua alalle opiskelemaan. Tapaamisten lisäksi Metsäyhdistys lähetti verkostolle uutiskirjeitä. Kirjeisiin koottiin vinkkejä nuorisoviestinnän ajankohtaisista julkaisuista ja hankkeista metsä- ja puualalta ja alan ulkopuolelta.

Yhdistys sparrasi pyydettäessä markkinointiviestinnässä myös oppilaitoskohtaisissa kysymyksissä. Esimerkiksi Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Metsätien toimipisteessä Kurussa järjestettiin työpaja, missä Metsäyhdistys kertoi markkinointiviestintätiimille, mitä kaikkea metsäalan markkinoimiseksi on vuosien saatossa tehty ja pohtimassa, mikä Metsätien markkinointiin voisi sopia. Oppilaiden ja opettajien tapaaminen on tärkeä osa toisen asteen koulutuksen markkinointia. Metsätie kertoi Oodin tapaamisessa onnistuneesta Metsäkonerundista, joka toi tänä vuonna oppilaita kouluun.

Ajankohtainen metsäkurssi lukiolaisille

Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2021. Metsä- ja puualan näkökulmasta yksi merkittävimmistä muutoksista on korkeakouluyhteistyön kirjaaminen opetussuunnitelmaan. Lukiot tulevat järjestämään opintoja yhdessä korkeakoulujen kanssa ja lisäävät yritysyhteistyötä.

Vuoden 2019 aikana Nuorisoviestintä -hankkeessa päästiin hyvään vauhtiin metsäalan yhteisen lukiokurssin suunnittelussa. Hankkeessa on ollut mukana lukioiden opettajia pääkaupunkiseudulta ja Lahdesta, Aalto yliopisto (biotuotteet ja biotekniikka), Helsingin yliopisto (metsätieteet ja Hyytiälän metsäasema), Puunjalostusinsinöörit sekä Metsäteollisuus ry. Kurssin rakenne on nyt pääpiirteiltään kasassa. Sitä markkinoidaan keväällä lukiolaisille ja pilottikurssi järjestetään syksyllä 2020. Sen järjestämiseen saatiin rahoitus Opetushallituksen tiedekasvatuksen edistämiseksi tarkoitetusta määrärahasta.

Kiitämme Metsämiesten Säätiötä nuorisoviestinnän tuesta.

Lisätietoja:

nuorisoviestinnän johtava asiantuntija Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys, sirpa.karkkainen(a)smy.fi, puh.
050 3512416

nuorisoviestinnän asiantuntija Vilma Issakainen, Suomen Metsäyhdistys, vilma.isakainen(a)smy.fi, puh. 050 402
7579

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.