Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäalan dronekoulutuksen suositusten luominen

torstaina, 21.11.2019

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Metsäylioppilaiden osuuskunta Uniforst tuottivat yhteistyössä viranomaisten ja alan toimijoiden kanssa koulutussuosituksen metsätalouden tuleville droneosaajille. Suosituksen ei ole tarkoitus olla rajoittava, vaan helpottaa uusienkoulutusten aloittamista ja varmistaa, että alan käytännön töissä tarvittavia asioita korostetaan opetuksessa.

Suositukseen on koottu toiminnan aloittamisen ja ylläpitämisen kannalta keskeiset tiedot, sekä oppilaitosten kokemuksia koulutuksen käytännön toteutuksesta. Säätelevä viranomainen Traficom on myös ollut mukana kommentoimassa suosituksen sisältöä. Viranomaisen kommentien perusteella opetussuositusta on valmiiksi sovitettu huomioimaan tulevan valtakunnallisen pakollisen teoriakokeen vaatimukset.

Yhteistyössä kehitetty laadukkaampi koulutus takaa, että uutta osaamista ja ajattelutapaa kentälle jalkauttavat opiskelijat tuntevat lennokkien mahdollisuudet metsätaloudessa ja niitä koskevan lainsäädännön. Tietoinen ja suunniteltu toiminta vähentää vaaratilainteiden riskiä, mikä osaltaan pitää menetelmän maineen kunnossa ja sääntelyn tarpeen vähäisempänä.

Metsäkoulutus ry:n tukema hanke on myös edistänyt dronetoimijoiden verkostoitumista metsäalalla. HAMKissa dronekoulutusta on annettu jo vuodesta 2017. Uniforst aloitti oman koulutustoimintansa viime keväänä. Droneosaaminen on poikinut molemmille kampuksille jo lopputyöpaikkoja sekä paljon kiinnostusta tutkimusryhmiltä ja opiskelijoilta.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Juho Niskala, Metsäylioppilaiden osuuskunta Uniforst, juho.niskala(a)helsinki.fi

Lehtori, metsätalous Esa Lientola, Hämeen ammattikorkeakoulu, esa.lientola(a)hamk.fi

Lataa opas:

https://drive.google.com/file/d/1_oGa27mQvCmukqhCWgsMHnBOXm6hV0QB/view?usp=sharing

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.