Metsäyhdistys kohtasi myös toimittajiksi opiskelevia

tiistai, 26.01.2016

Suomen metsäyhdistyksen toimittajayhteistyötä laajennettiin opiskelijoiden suuntaan, entisistä toimintamalleista luopumatta.

Metsäyhdistyksen toimittajayhteistyön tavoitteena on turvata suomalaisten tuki metsien kestävälle käytölle ja siihen perustuvalle elinkeinotoiminnalle. Henkilökohtaiset yhteydet ovat tärkeä osa tätä toimintaa.

Metsäyhdistyksen perinteinen kotimaisille toimittajille tarkoitettu matka suunnattiin tällä kertaa kotimaahan ja Pohjois-Suomeen 26.–29. elokuuta. Matkan teemana oli metsäsektorin logistiikka. Tutustumiskohteita olivat Metsähallituksen puutavarakuljetuksissa käytettävä 104-tonninen kuorma-auto, Metsähallituksen tiedekeskus Pilke, VR Transpointin raakapuuterminaali Rovaniemellä ja siihen liittyvät alustukset City-hotellissa, Veljekset Vaaran saha Tervolassa, yksityismetsien metsätiehaasteiden esittely Tervolassa, Kemin satama, Metsä Boardin tehdas ja puunhankinta Kemissä, Kemin kaupungin johdon tapaaminen sekä Stora Enson Veitsiluodon-tehdas ja sen puunhankinta.

Matkalle osallistui 15 toimittajaa. Tiedotusvälineistä edustettuina olivat Yleisradio, Aarre, Metsälehti, forest.fi, Lapin Kansa, Karjalainen, Rakennuslehti, Kauppalehti, Kemia-lehti, Uusiouutiset ja Keskipohjanmaa.

Toimittajilta kerätyn palautteen keskiarvo nousi 4,14:ään asteikolla 1–5. Avoimien kommenttien perusteella matka onnistui ja vastasi osanottajien tavoitteita hyvin.

Journalistiopiskelijoiden metsäpäivä

Uutena toimintamuotona kokeiltiin metsäpäivän järjestämistä journalistiopiskelijoille. Yhteistyökumppaniksi valittiin Tampereen yliopiston journalistikoulutus, jonka kanssa päivä järjestettiin 23. lokakuuta.

Päivään kuului luentoja ja maastokäyntejä. Luentojen aiheina olivat metsien mahdollisuudet ilmaston-muutoksen torjunnassa, miksi metsiä hoidetaan, mitkä ovat metsänhoidon tavoitteet, mikä on luonnonhoidon rooli metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa sekä millaista on metsäteollisuus Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Alustajat tulivat Metsäyhdistyksen lisäksi Luonnonvarakeskuksesta, UPM:stä ja Metsä-teollisuus ry:stä.

Iltapäivän ohjelmaan kuului kaksi tutustumiskohdetta: JPJ-Woodin sahalaitos Juupajoella sekä harvennushakkuu Orivedellä. Metsäkohteen järjestivät MTK ja paikallinen metsänhoitoyhdistys. Matkan aikana bussissa MTK:n edustaja piti puheenvuoron perhemetsätaloudesta Suomessa.

Aamupäivän luento-osuuteen osallistui noin 30 opiskelijaa, iltapäivän matkaan 15. Palautelomakkeen palautti 13 opiskelijaa. Palaute annettiin asteikolla 1–5, missä 1 vastaa huonoa ja 5 hyvää. Kaikkien vastausten yhteenlaskettu keskiarvo oli 3,65.

Erityisen hyvinä opiskelijat pitivät vierailuja sahalla ja metsäkohteella. Opiskelijat tekivät päivän jälkeen omaan tiedonhankintaansa perustuen lukuisia artikkeleita ja juttuja omiin kanaviinsa, yliopiston Utain-lehteen ja radiokanavalle.

Myös Tampereen yliopisto oli tyytyväinen tapahtumaan. Yliopiston edustajien mukaan toimintaa kannattaa jatkaa, mutta ei ehkä kuitenkaan joka vuosi. Jatkossa metsäpäivän voisi järjestää myös esimerkiksi Jyväskylän yliopiston ja Helsingin Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toimittajakoulutuksen kanssa.

Metsämiesten säätiön lisäksi Metsäyhdistyksen toimittajayhteistyötä rahoittavat Suomen metsäsäätiö, MMM, toimittajamatkan osallistujat ja kohdeisännät.

Lisätietoja:

Viestinnän suunnittelija Hannes Mäntyranta, Suomen Metsäyhdistys, hannes.mantyranta(at)smy.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.