Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Mhy Pyhä-Kalan historiikki

torstaina, 11.06.2020

Kala - ja Pyhäjokilaakson metsänhoitoyhdistystoiminnan historiateos julkistettiin korona - viruksen takia ilman yleisöä.

Kala- ja Pyhäjokilaaksoissa toimineiden metsänhoitoyhdistysten ja nykyisen Mhy Pyhä-Kalan 85 - vuotinen ansiokas historia on nyt yksissä kansissa. Kirjan tekijä on Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan johtajan tehtävästä eläköitynyt ja nykyisin metsäviestinnän tehtävissä toimiva Juha Rautakoski Ylivieskasta.

Kalajokilaakson alueelle metsänhoitoyhdistykset perustettiin kaikki 1930-luvulla, ensimmäisenä Kalajoen metsänhoitoyhdistys vuonna 1934. Pyhäjokilaakson puolelle yhdistykset perustettiin pääosin vasta parikymmentä vuotta myöhemmin. Vuosien 1934 – 2019 välisenä aikana alueella on toiminut peräti 16 itsenäistä metsänhoitoyhdistystä. Nyt alueella toimii yksi iso yhdistys, Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry, jonka toimialue kattaa 12 kaupunkia tai kuntaa kokonaan tai osittain.

Metsänomistajat lähtivät perustamaan omia metsänhoitoyhdistyksiä 1930-luvulla nimenomaan puukaupallisten tarpeiden näkökulmasta. Vahvoilla metsäyhtiöillä oli ylivoimainen valta-asema niin puun hinnan, puunkorjuun kuin puiden mittauksenkin osalta. Metsänomistajat kokivat olevansa pahasti alakynnessä ja riistettyjä. Vastavoimaksi tarvittiin oma metsänhoitoyhdistys. Valtiovallan huolena olivat enemmänkin metsien hävityshakkuut ja täysin lapsenkengissä oleva metsänhoito. Metsänhoitoyhdistystoiminnalla oli tässä toimintaympäristössä vahva tilaus.

Historiakirjaan on koottu kuvaus siitä, miten metsänhoitoyhdistykset kehittyivät pienistä, yleensä yhden kunnan alueella toimineista yksiköistä, suureksi täyden palvelun metsätaloksi, metsänomistajan etujen ja oikeuksien puolustajaksi. Samalla tämä on metsätalouden menestystarina. Jokilaaksojen vähäpuustoisista ja veden vaivaamista metsistä nousi muutamassa vuosikymmenessä kasvavien metsien ja vahvan puuntuotannon alue. Tässä muutoksessa metsänhoitoyhdistyksillä on ollut aivan keskeinen rooli.

-Alueen entisten metsänhoitoyhdistysten ja nykyisen Mhy Pyhä-Kalan historian saaminen samaan kirjaan on ollut kohtuullisen haastava tehtävä. Metsänhoitoyhdistyksen hallitus antoi tämän urakan minulle tehtäväksi ilmeisesti siitä syystä, että olen neljän vuosikymmenen ajan ollut näköalapaikalla seuraamassa ja omalta pieneltä osaltani tekemässä metsänhoitoyhdistysten historiaa, Juha Rautakoski kertoo. -Historiikkityö on ollut minulle mieluinen tehtävä. Olen pyrkinyt saamaan tekstin lyhyeen ja luettavaan muotoon. Kuvia olen käyttänyt runsaasti, joka toivon mukaan miellyttää lukijoita.

Metsänhoitoyhdistyksen tehtäväkenttä on nykyisin erittäin laaja, kattaa itse asiassa kaikki metsätalouden harjoittamisen osa-alueet.

-Metsänhoitoyhdistys on metsänomistajille tärkeä tuki ja palvelujen tuottaja nyt ja tulevaisuudessa. Ehdottomasti yhden historiakirjan arvoinen, Rautakoski toteaa.

Noin 300-sivuista historiikkiteosta on vapaasti saatavilla Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan toimistoilla.

Historiikkityötä ovat rahoittaneet Pohjois-Suomen metsänhoitoyhdistykset ry,  Suomen Metsäsäätiö ja Metsämiesten Säätiö. 

Lisätietoja:

Juha Rautakoski p. 0400 383233 ja juha.rautakoski(a)mhy.fi

Johtaja Maunu Kilpivaara, Mhy Pyhä-Kala ry, maunu.kilpivaara@mhy.fi, puh. 0442438275

https://www.mhy.fi/pyha-kala/uutiset/metsanhoitoyhdistys-pyha-kalan-historiikki-valmis

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.