Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Mikä houkuttelee metsäalalle? Laaja tutkimus metsäalan opiskelijoiden uravalintatekijöistä

tiistaina, 12.01.2021

Metsäalalla opintonsa aloittaneiden uravalintatekijöitä kaikilla koulutusasteilla selvitetään ensimmäistä kertaa samassa tutkimuksessa. Huhtikuussa 2020 käynnistyi Metsämiesten Säätiön rahoittamana laaja tutkimus, jonka toteuttavat Suomen Metsäyhdistys ry ja TTS Työtehoseura tiiviissä yhteistyössä koko metsäalan koulutusverkoston kanssa.

Kolmivuotisessa hankkeessa tehtiin syksyn 2020 aikana esihaastatteluita molempien metsäopetusta järjestävien yliopistojen, kolmen ammattikorkeakoulun ja kolmen ammatillisen oppilaitoksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille. Teemahaastatteluissa neljäntoista juuri opintonsa aloittanutta nuorta ja yksi aikuinen ammatinvaihtaja kertoivat taustojensa lisäksi siitä, millaisten tietojen ja mielikuvien varassa he tekivät valintapäätöksensä hakeutuessaan koulutukseen. Haastatteluissa kysyttiin myös, millaista osaamista he ajattelevat työtehtävissä tarvittavan, millaisina ammattilaisina ja millaisessa työssä he itsensä tulevaisuudessa näkevät. Mikä työssä ylipäätänsä on heille tärkeää?

Uravalinnoissa nuori peilaa omia tavoitteitaan ja tarpeitaan sekä käsityksiään osaamisestaan ja persoonallisuudestaan niihin  mielikuviin, joita hänellä on eri ammateista ja aloista. Arvot, asenteet ja kokemukset vaikuttavat valintoihin. Aiempien selvitysten perusteella tiedetään, että metsäala on nuorten keskuudessa huonosti tunnettu. Alan houkuttelevuus on myös sukupuolittunut; nuoret miehet harkitsevat metsään liittyvää ammattia huomattavasti nuoria naisia useammin. Alan tuttuus vaikuttaa nuorten valintoihin.

Metsäalaa harkitaan herkemmin, jos perhe omistaa metsää tai perheenjäsen on alalla töissä. Nyt käynnissä olevassa tutkimuksessa halutaan tietoa siitä, kuinka hyvin metsäalan valinneiden opiskelijoiden motivaatiotekijät kohtaavat metsäalan tarpeiden ja todellisuuden kanssa. Metsäala tarjoaa kiinnostavia, ajan kiperiin kysymyksiin pureutuvia tehtäviä. Ala tarvitsee nuoria, joilla on erilaisia motivaatioita hakeutua alalle.

Tässä tutkimuksesta saadaan tietoa viestinnän kehittämiseen niin että ala ja nuoret löytävät toisensa. Koulutuksiin tulee myös entistä enemmän alan vaihtajia. Tutkimuksessa saadaan tietoa myös heidän uravalintatekijöistään. Esihaastatteluilla sekä testattiin teemoja ja kysymyksiä että haluttiin löytää mahdollisia uusia näkökulmia tutkimuksen varsinaiseen kyselyyn, joka tehdään syksyllä 2021. Silloin on tarkoitus tavoittaa verkkokyselyllä kaikkien metsäopetusta tarjoavien oppilaitosten ykköskurssilaiset. Suomessa metsäopetusta annetaan 25 ammatillisessa oppilaitoksessa, kuudessa ammattikorkeakoulussa sekä kahdessa yliopistossa. Verkkokyselyn jälkeen jatketaan vielä syventävillä haastatteluilla.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija, nuorisoviestintä Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys, sirpa.karkkainen(a)smy.fi, puh.
050 3512416
kehittämispäällikkö Eila Lautanen, TTS Työtehoseura, eila.lautanen(a)tts.fi, puh. 044 7143686
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.