Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Opinnäytetyö: Metsän tuoton ja riskin arviointi tilastollisilla menetelmillä – Tuloksia normaalijakaumaoletuksesta

keskiviikkona, 02.09.2020

Taloustieteellisen tutkielman keskeisin tulos on, että Suomessa sijaitsevan yksityisomisteisen metsän tuotto ei ole normaalisti jakautunut. Tämä johtuu tuottosarjojen vinoumista ja erityisesti huipukkuudesta. Metsän riskitaso on silti maltillinen, vaikka normaalijakaumaoletus aliarvioikin sitä. Sen vuoksi riskin mallintamiseksi value-at-risk ja conditional value-at-risk -menetelmät ovat varianssia tarkempia.

Tutkielmassa arvioidaan Suomessa sijaitsevan yksityisomisteisen metsän tuoton todennäköisyysjakauman normaalisuutta ja tuottoon liittyvää riskiä value-at-risk ja conditional value-at-risk -menetelmillä. Tutkielman taustana on modernin portfolioteorian oletus sijoitusinstrumenttien tuoton normaalisuudesta. Mikäli arvioitavien instrumenttien tuotot eivät ole normaalijakautuneita, moderni portfolioteoria ei ole pätevä viitekehys instrumenttien arvioimiseen. Lisäksi moderni portfolioteoria käyttää riskin arvioimiseen varianssia, joka ei huomio instrumenttien tuottojen mahdollisia vinoumia tai huipukkuutta. Sen vuoksi tutkielma tarkastelee metsän tuottoa value-at-risk ja conditional value-at-risk -menetelmillä, jotka ottavat nämä ominaisuudet huomioon.

Teoreettinen viitekehys pohjautuu neljään erilaiseen estimointitapaan arvioida value-at-risk ja conditional value-at-risk -menetelmiä: historialliseen, normaalijakaumaan, muunneltuun ja ääriarvoteoriaan pohjautuvaan. Tutkielman tarkoituksena on myös vertailla tuloksia näiden neljän erilaisen estimointi menetelmän välillä osoittaen, että vinouksien ja huipukkuuden huomioiva menetelmä antaa tarkemman kuvan metsäsijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Valittu aikaväli on tammikuusta 1995 joulukuuhun 2018 ja valittuja puulajeja on kuusi erilaista: koivun, kuusen ja männyn tukki- sekä kuitupuut.

Tutkimus julkaistaan 1.9 ja se on julkaisun jälkeen luettavissa HELDA - Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa. Metsämiesten Säätiö oli mukana rahoittamassa tutkimusta, joten suuri kiitos Säätiölle pro gradun tukemisesta apurahalla.

Lisätietoja:

VTM Ville Aro, ville(at)villearo.com, puh. 0504060590

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009023970

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.